I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

MTA30 – Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályához tartozó tudományágak áttekintése

Az MTA I. Osztályához tartozó szakterületek 1989 óta jelentős szervezeti átalakuláson mentek keresztül, amely hatással volt az azóta elért eredményekre is.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a felfelé ívelő teljesítmény folyamatos volt a rendszerváltást közvetlenül megelőző időszaktól kezdve, de a tudományos kutatás lehetőségeinek bővülése – elsősorban a nemzetközi kapcsolatok, a hazai és külföldi pályázatok, ösztöndíjak, munkakapcsolatok terén – jótékonyan járult hozzá a külföldön is elismerésre lelt hazai bölcsészettudomány sikeres évtizedeihez.
A kutatást segíti, hogy 1989 óta egységében vizsgálható elméleti, módszertani és leíró szempontból a Kárpát-medencei magyar humán kultúra valamennyi érintett kutató nyílt bevonásával.

Az alábbiakban sorban a nyelvtudomány, az irodalom- és kultúratudomány, a klasszika-filológia, a néprajztudomány, a zenetudomány, valamint a Kelet-kutatás teljesítményeit ismertetjük a rendkívül szűkös terjedelmi keretek között.

Az MTA I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya részletes összeállítása az osztály honlapján, ide kattintva érhető el.