Magyar Tudományosság Külföldön

Elhunyt Kosztarab Mihály, az MTA külső tagja

Elhunyt Kosztarab Mihály, az MTA külső tagja, rovarkutató 2022. szeptember 6-án az USA-beli Virginia állam Blacksburg városában.

2022. október 11.

Virginia állambeli Blacksburgban 95 éves korában elhunyt Kosztarab Mihály, az MTA külső tagja. Kosztarab Mihálytól az Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Hírlevelének V. évfolyam (2015) 9. számában készült tudósportréjával búcsúzunk:

Michael Kosztarab Kosztarab Mihályként született Bukarestben, 1927. július
7-én. Édesapja moldvai csángó volt, édesanyja pedig csehétfalvi székely. Gyökereit sohasem feledte, önéletrajzi regénye, a Transylvanian roots;
The True Life Adventures of a Hungarian American 1997-ben jelent meg angolul, a magyar változatot – Erdélyi gyökerek – Egy amerikai magyar emigráns tanulságos élettörténete címmel – 1999-ben adta ki a Püski Kiadó. A család 1941-ben Budapestre költözött. 17 éves korában letartóztatták, mert segített 36 zsidónak, hogy elmeneküljenek a nácik elől. A vörös
hadsereg érkezése megmentette a náciktól, de a továbbiakban a kommunista hatalom alatt kellett élnie. 1951-ben kertészmérnöki diplomát kapott
az Agrártudományi Egyetem Kertészeti és Élelmiszeripari Főiskoláján, Budapesten. 1947-50-ben a Földművelődési Minisztérium Növényegészségügyi szolgálatánál dolgozott rovartani tanácsadóként, 1951-ben tanársegéd lett az Agrártudományi Egyetemen. Miután a szovjetek leverték az 1956-os forradalmat, feleségével, Matildával Ausztriába szökött, héthónapos kislányukat, Évát, később csempészték ki Magyarországról. A család 1957-ben érkezett az USA-ba. Baltimore-ban kezdett dolgozni entomológusként, 1962-ben PhD-fokozatot szerzett az Ohio Állami Egyetemen, és az egyetem Virginiai Műszaki Főiskolai Tagozatán kezdett dolgozni. 1967-ben lett professzor, 1992-ben vonult nyugdíjba, azóta professor emeritus.

A munkát nyugdíjasként is folytatja, mivel a rovarok a hobbija. Élvezi, ha vendégprofesszorként előad, ha szaktanácsot ad biodiverzitási kérdésekben, ha pajzstetveket vagy más tetűféléket azonosít, amelyeket a virginiaiak küldenek a rovarazonosító laboratóriumba. Fő kutatási területe a rovartan – elsősorban a pajzstetvek. Még egyetemi hallgatóként kezdett pajzstetveket gyűjteni, és hamarosan – 1950-ben – öt új fajt fedezett fel a magyar faunában. „Ez ösztönzött arra, hogy a pajzstetveket válasszam egy életen át tartó kutatómunkához. 1959-re több mint 1.000 mikroszkópos metszetet készítettem a 800+ gyűjtött mintából, és 6 tanulmányom jelent meg a magyarországi pajzstetű faunáról.” – írta a The scale VOl. XXiV March 2000 számában. 1962-ben Kosztarab Mihály
bekapcsolódott a rovartani tanszék munkájába, a főiskola 110 éves, akkor
70.000 fajból álló rovargyűjteménye 1 milliónál is több fajra bővült.
Professzorként végig kurátora volt a rovargyűjteménynek, 1990-ben alapító
igazgatója lett végre a Virginiai Természettudományi Múzeum fiókjaként
Blacksburg belvárosában elhelyezett gyűjteménynek. Nyugdíjasként továbbra is kurátor. 165 publikáció, közte számos kutatási jelentés és négy könyv szerzője vagy társszerzője. A Scale Insects of the Northeastern North America (Északkelet-, Észak-Amerika pajzstetvei) című könyve kutatói életpályájának megkoronázása, mondta 1996-ban (spectrum Volume 18 issue 36). A könyv terjedelmében és tartalmában is méltó párja az 1988-ban a közép-európai pajzstetvekről Kozár Ferenccel közösen írt könyvének.
Tiszteletbeli tagja a Virginiai Tudományos Akadémiának (1975), a Magyar Rovartani Társaságnak (1987), a londoni Királyi Rovartani Társaságnak (1989) és az Amerikai Rovartani Társaságnak (1993).
Díszdoktora a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetemnek (1993). 1984-88-ban
irányítója volt az Amerikai Nemzeti Biológiai Felmérések Bizottságának.
Világszerte tartott előadásokat és gyűjtött rovarokat. Elsőként Kosztarab
professzor javasolta, hogy a pajzstetvek szerelmesei tartsanak rendszeres
találkozókat, az elsőre 1972-ben került sor Canberrában, a Nemzetközi Rovartani Kongresszus keretében. Tudományos munkásságát számos díjjal és kitüntetéssel ismerték el, többek között a Virginiai Természettudományi Múzeum kiváló természettudományos teljesítményért adományozott Thomas Jefferson éremmel (1998) és az Amerikai Rovartani Társaság L. O. Howard Kiváló Teljesítményt elismerő életműdíjával. 2014-ben Zajzoni Rab István-díjat kapott. Számos magyar kutatóval dolgozott együtt, sokan látogathattak el hozzá az USA-ba. Szakkönyveket és rovartűk ezreit adományozta magyar intézményeknek, 1962-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak ajándékozta amerikai rovargyűjteményét. 1983-ban egyik szervezője volt
a Budapesten rendezett 4. Nemzetközi pajzstetű szimpóziumnak.
1995-ben a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották
az Agrártudományok Osztályában.

Kosztarab Mihály temetése a blacksburgi Szent Mária római katolikus templonban volt megtartva. Angol nyelvű búcsúztatóját és megemlékezéseket az alábbi honlapokon lehet megtekinteni:

https://www.legacy.com/us/obituaries/roanoke/name/michael-kosztarab-obituary?id=36512642

https://www.mccoyfuneralhome.com/obituaries/Michael-Kosztarab/#!/TributeWall

Címkék