Magyar Tudományosság Külföldön

A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága elismerései 2021-ben

2021. május 6.

Képek az eseményről galériánkban, kattintson ideAz MTA 194. Közgyűlésének részeként online megtartott Külső Tagok Fórumán Freund Tamás az akadémiai elnöke arról beszélt, hogy a magyar kutatókat, éljenek bárhol a világon, nemcsak a tudomány és a kutatási területük számukra legizgalmasabb témái iránti lelkesedés köti össze, hanem a közös anyanyelv is, amelynek ápolására annak idején Széchenyi István az Akadémiát megalapította. Az MTA elnökének köszöntőjét követően ismertették az Arany János-díjak és -érmek idei kitüntettjeit. Az elismerések személyes átadására a járványhelyzet miatt a tavalyihoz hasonlóan idén sem volt lehetőség.

Az MTA Külső Tagok Fórumáról készült teljes felvétel az MTA Youtube csatornáján nézhető meg.

Arany János életműdíj

A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága 2021-ben Arany János-életműdíjat adományoz

Deák Istvánnak, az MTA külső tagjának, az amerikai magyar történészek doyenjének a New York-i Columbia Egyetem professzoraként és az egyetem Kelet-közép-európai Intézetének igazgatójaként végzett kiemelkedő munkája, valamint a Szent Korona 1978-as hazahozatalában játszott fontos szerepe elismeréseként.

Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény díjat

Dusza Jánosnak, az MTA külső tagja (Szlovákia), az Óbudai Egyetem Anyagtudományok és Technológiák Doktori Iskola törzstagja számára. Dusza János Magyarországi kollegáival új kerámiákat, Si3N4 + CNT és Si3N4 + GPL nanokompozitokat fejlesztettek ki, melyek lényegesen jobb törésszívósággal és tribológiai tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a monolitikus Si3N4. A világon az elsők között fejlesztett ki nanoindentációs technikát és mikropillár vizsgalati módszert az anizotrop kerámiák szemcséinek mechanikai tulajdonságainak vizsgálatára.

Kristály Sándornak, az MTA doktora (Románia): 2016-tól az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar, Alkalmazott Matematikai Intézetének professzora is. Eredményes kutatómunkáját a variációszámítás, geometriai analízis, parciális differenciálegyenletek, és a Riemann-Finsler geometria területén végzi.

Arany János Fiatal Kutatói díjat

Rácz Béla-Gergelynek, az MTA köztestületének külső tagja (Románia) számára: Kutatásai elsősorban a multinacionális vállalatok tudásmenedzsmentjére és innovációs tevékenységére fókuszálnak, kiemelt figyelmet fordítva a digitalizációval és a negyedik ipari forradalommal (Ipar 4.0-val) kapcsolatos új technológiák és vállalati megoldások bevezetésére és az ezekkel kapcsolatos tudás menedzsmentjére.

Arany János-érem

Kása Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem emeritus professzora, az erdélyi magyar tudományos élet és felsőoktatás egyik vezető alakja, az MTA külső köztestületi tagja számára. Munkássága szorosan összefonódott Erdélyben az informatika fejlődésével, jelentős részt vállalt az új és rohamosan fejlődő tudományterület magyar terminológiájának a kialakításában és ápolásában, amelynek egyik meghatározó személyisége.

Szabó Árpád Töhötöm, a BBTE Bölcsészettudományi Karáraak docensének, mellett a Magyar Néprajz és Antropológia Intézet igazgatójaának, az MTA küslő köztestületi tagja (Románia) számára. intézmény- és tudományszervezői mivolta korán megmutatkozott, hiszen a Kriza János Néprajzi Társaság tisztségviselőjeként, majd később a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet (KMEI) igazgatójaként és a BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet vezetőjeként meghatározó módon hozzájárult az erdélyi magyar felsőoktatás és kutatás intézményes fejlődéséhez.

Lábadi Károly, az MTA külső köztestületi tagja számára (Horvátország) aki horvátországi magyar közösség múltjának megőrzésért és értékmentő munkájáért nagy elismerésnek örvend mind tudományos, mind szakmai körökben. Kiemelkedő jelentőségű és számos újdonságot hozó munkái közül többet horvát és angol nyelvre is lefordítottak, ennek révén a drávaszögi és a szlavóniai magyar kisebbség története, illetve öröksége és kutatási témái – átlépve a nemzeti és nyelvi határokat – szélesebb körben is ismertté váltak.