Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-SZTE Metakogníció Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Csíkos Csaba

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-SZTE Metacognition Research Group

Csíkos Csaba a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének egyetemi tanára. 1996-ban földrajz-matematika szakos középiskolai tanárként és pedagógiai értékelési szakértőként végzett a JATÉ-n, majd 2001-ben szerezte PhD fokozatát. 2009-ben habilitált, és 2018-ban lett az MTA doktora. Kutatási projektjei elsősorban a gyermeki gondolkodás magasabb szintű összetevőinek fejlődésére és fejlesztésére irányulnak - kiemelten a matematikai gondolkodás és a szövegértés területén. Az MTM-ben mintegy 200 közleménnyel szerepel. Publikációi a nemzetközi színtéren is visszhangra találnak, amit a Scopusban a nyilvántartott 14 publikációra jutó 55 hivatkozás jelez. Témavezetésével hatan szereztek PhD-fokozatot, jelenleg pedig három doktori iskolában 11 doktorandusz munkáját irányítja. Több jelentős nemzetközi konferencia szervezése kötődik nevéhez; folyóiratok szerkesztőségi tagjaként és felkért szakértő bírálóként aktív tagja a hazai és nemzetközi szakmai közéletnek.

Kutatási téma

A kutatócsoport fő feladata, hogy az emberi műveltség két kiemelt területén, az összetett készségrendszert működtető matematikai gondolkodásban és a szövegértésben további kutatási eredményekkel gazdagítsa a metakognitív elemek mérésének, fejlődésének és fejlesztésének kérdéseit. Vizsgálataink elsősorban a 3-12 éves korosztályra összpontosulnak, lévén az eddigi nemzetközi és hazai eredmények szerint a gyermeki gondolkodás metakognitív (gyakran stratégiainak nevezett) gondolkodási elemeinek ebben az életkorban történő fejlesztése jelentős teljesítménynövekedést eredményezhet. A változatos mérőeszközök fejlesztése és adaptációja mellett fejlesztő kísérleti beavatkozások eredményei alapján tananyagfejlesztésre és oktatás-módszertani fejlesztésekre vállalkozunk a pedagógus- és tanárképzés, valamint tanár-továbbképzés területein.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)