Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-SZTE Egészségfejlesztés Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Tarkó Klára

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-SZTE MTA-SZTE Health Promotion Research GroupResearch Group

Tarkó Klára főiskolai tanár, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Karán intézet- és tanszékvezető (Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézet, Egészségszociológia és Életmód Tanszék), valamint a JGYPK oktatási és innovációs dékánhelyettese (2020-2025). Fizika–angol szakos középiskolai tanári diplomáját 1995-ben szerezte a Szegedi József Attila Tudományegyetemen, majd 2007-ben vette át az ELTÉ-n szociológusi diplomáját. 1995 és 1998 között a JATE BTK Neveléstudományi Tanszékének Doktori Iskolájában, a Kognitív kompetencia fejlődése és fejlesztése című programban volt ösztöndíjas hallgató. 2000-ben védte meg angol nyelven írt PhD dolgozatát, ’A metakogníció szerepe az olvasott szövegek megértésében iskoláskorban’ címmel. 2014-ben habilitált az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában ’Életmód – Választás’ témakörben.

Fő kutatási területe a kisebbségek egészségesélyei, valamint az egészséges életmód. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja, 2014 – 2018 között a Nemzetközi Szociológiai Társaság Aktív Szabadidőeltöltés Szociológiája Kutatócsoportjának általános elnökhelyettese, jelenleg kiemelt funkcióval rendelkező testületi tagja. 2019 óta a MTA Szegedi Területi Bizottság Orvostudományi Szakbizottság Egészségfejlesztési Munkabizottságának elnöke. Több hazai és nemzetközi folyóiratnak a szerkesztőbizottsági tagja illetve szerkesztője. A Szegedi Egészségfejlesztés Kutatóműhely társvezetője és aktív kutatója, számos hazai és nemzetközi pályázat során látott el projektkoordinátori teendőket. A SZTE EFOP-3.4.3-16-2016-00014 sz. pályázatának szakmai vezetője (2017 – 2021). Témavezető az SZTE BTK Neveléstudományi Doktori Iskolájában.

Kutatási téma

A kutatócsoport tagjai az egészségfejlesztés iránt elkötelezett oktató-kutató szakemberek. A kutatócsoportot befogadó intézet, a SZTE JGYPK Alkalmazott Egészségtudományi és Környezeti Nevelés Intézete (és jogelődjei) 1992 óta képez szakembereket egészségfejlesztő, egészségnevelő és mentálhigiénés szakfeladatok ellátására. Az Intézet képzésein végzett szakemberek a mindennapi életet leginkább befolyásoló közösségekben, szervezetekben képesek elősegíteni, hogy az emberek nagyobb befolyásra tegyenek szert az egészségüket és jó közérzetüket meghatározó természeti és társadalmi környezet felett, valamint ők maguk is – az életmódjuk, szokásaik alakítása révén – változzanak egészségük érdekében. Az Intézet kutatási, pályázati és publikációs tevékenysége ugyancsak a fenti célt szolgálja. A befogadó intézet szorosan együttműködik a SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógiai Intézetének vezetőjével és munkatársaival, és a SZTE Tanárképző Központ főigazgató-helyettesével, valamint az ELTE, a Nemzeti Népegészségügyi Központ, a Társadalomtudományi Kutatóközpont és a Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület - Népegészségügy 3.0 munkatársaival.

A kutatócsoport saját honlapja:

Első éves szakmai beszámoló (2022)

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)