Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Molnár Gyöngyvér

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-SZTE Digital Learning Technologies Research Group

Molnár Gyöngyvér egyetemi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetének, Neveléstudományi Doktori Iskolájának és az MTA-SZTE Digitális Tanulási Technológiák Kutatócsoport vezetője. Az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Neveléstudományi és Pszichológiai Szakbizottság elnöke, három nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottságának tagja. 2014-ben a U.S. Department of State beválogatta az International Visitor Leadership programba. 2016 óta a CALOHEE Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education in Europe belső szakértői csoport tagja. 2020 óta az MTA Közoktatási Elnöki Bizottság tagja. Doktori témavezetésével eddig 11 hallgató védte meg disszertációját, jelenleg öt PhD hallgató témavezetője. Tudományos közleményeinek száma meghaladja a 300-at, munkáira való független hivatkozások száma közel 1500, Hirsch-indexe: 23. Fő tudományos érdeklődési köre közé sorolható a technológia alapú mérés-értékelés; a gondolkodási képességek fejlődése és fejlesztése; az információs és kommunikációs technológiák alkalmazási lehetőségei az oktatásban, mind a tudás minőségének fejlesztését célozzák. A világ több országában alkalmazott eDia-rendszer fejlesztésének szakmai vezetője. 2007-ben Akadémiai Ifjúsági díjban, 2019-ben Apáczai Csere János díjban részesült, 2020-ban SZTE Innovációs Díjat kapott.

Kutatási téma

A pályázat keretein belül megvalósuló kutatások arra keresik a választ, hogy hogyan tudjuk a technológiai eszközöket a leghatékonyabban a diákok tanulásának, fejlődésének szolgálatába állítani. Ennek érdekében iskolai keretek között elérhető digitális eszközök alkalmazásával igyekeznek megvalósítani a személyre szabott fejlesztést, miközben a diákok profilozásához felhasználják a logadatok elemzésében lévő lehetőségeket (pl. viselkedési mintázatok feltérképezése, a tanulás és a gondolkodási folyamatok láthatóvá tétele). Adaptív, azaz személyre szabott értékelési és fejlesztési módszerek segítségével támogatják a gondolkodási képességek, a kereszttantervi kompetenciák, illetve a hatékony tanuláshoz nélkülözhetetlen képességek mérését és fejlesztését az olvasás-szövegértés, a természettudományos gondolkodás, valamint a transzverzális gondolkodási képességek területén. Tudományos igényességgel tervezett mérések és kontrollcsoportos fejlesztések segítségével bizonyítékokon alapuló eszközöket, módszereket adnak a pedagógusok kezébe, melyek hatékonyan támogatják az egyénre szabott oktatás és fejlesztés megvalósítását.

Befogadó intézet:
Szegedi Tudományegyetem
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar
Neveléstudományi Intézet

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Felidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)