Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-PTE Innovatív Egészségpedagógia Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Rákosy-Vokó Zsuzsa

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-PTE Innovative Health Pedagogy Research Group

Molekuláris biológus, népegészségügyi szakember. Molekuláris biológusként 2003-ban végzett a Debreceni Egyetemen, PhD fokozatot a Debreceni Egyetem, Egészségtudományok Doktori Iskolájában szerezte meg 2008-ban. Posztdoktori ösztöndíjas volt 2008-2011 között a floridai H. Lee Moffitt Cancer Center & Research Institute-ban. 2013 óta a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Népegészségügyi Intézetének adjunktusa, 2017 óta az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet tudományos tanácsadója. Fő kutatási területei a személyre szabott orvoslás fejlesztését támogató molekuláris biológiai kutatások, valamint olyan hazai és nemzetközi népegészségügyi kutatások, amelyek bizonyítékokat szolgáltatnak a sérülékeny társadalmi csoportok egészségét támogató egészségfejlesztési programok kidolgozásához, különös tekintettel az iskoláskorú gyermekek és a hajléktalanok egészségére. 2018-2021 között tudományos vezetője és koordinátora volt a Budakörnyéki Egészségprogramnak, amellyel 2021-ben elnyerte az Európai Bizottság Egészségdíját. Számos hazai és nemzetközi tudományos társaság tagja. A Pécsi Tudományegyetemen népegészségtant és molekuláris epidemiológiát oktat, valamint PhD és egyetemi hallgatókat mentorál

Kutatási téma

Multidiszciplináris kutatócsoportunk fő célja az iskolai egészségfejlesztés területén egy, a tanulók és a pedagógusok testi-lelki egészségfejlesztéséhez egyaránt hozzájáruló, hosszútávon fenntartható komplex program, az ÍME (innovatÍv pedagógiai eszközök és Multimédiás megoldások a 21. század gyermekeinek Egészségfejlesztéséhez) kidolgozása és eredményességének vizsgálata. A módszertan a pedagógia, pszichológia és népegészségtan diszciplínák szakértőinek együttműködésében kerül kidolgozásra és megvalósításra általános iskolai és felsőoktatási színtereken. Az ÍME módszertan magában foglalja az egészség holisztikus megközelítését kereszttantervi megjelenítéssel az iskolai pedagógiai programban, a pedagógusok hivatásszemélyiségének gondozásán keresztül a gyermekek egészségfejlesztését modern multimédiás eszközökkel és különböző interaktív jelenségalapú oktatási módszerekkel. A program végső célja, hogy pedagógusképzés ideje alatt elsajátíthatóvá váljon azon tudás és készségrepertoár, amellyel a frissen végzett pedagógusok az egészségfejlesztési tevékenységeket a mindennapi munkájukban hatékonyan tudják végezni, továbbá felvérteződnek a kiégés megelőző viselkedések tudatos használatával.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)