Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Gyermekkori Digitális Nyelvtanítás Kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Medgyes Péter

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA ELTE Childhood Digital Language Teaching Research Group

Medgyes Péter

Medgyes Péter a neveléstudomány doktora, az ELTE professor emeritusa. 15 év közoktatásbeli tapasztalat birtokában került át az ELTE Angol Tanszékére, ahol elsősorban nyelvpedagógiai és alkalmazott nyelvészeti kurzusokat vezetett. Több mint 40 könyvet és mintegy 200 szakcikket publikált itthon és külföldi neves kiadóknál. Számos angol nyelvkönyvet írt, egyebek között kisgyermekek részére. A The Non-native Teacher című könyvével elnyerte a Duke of Edinburgh-díjat, és ugyanennek a könyvnek a 3. kiadását Ben Warren-díjra jelölték. A rendszerváltást követően vezető szerepet játszott egy új szemléletű nyelvtanárképzési rendszer létrehozásában; nevéhez fűződik a Világ – Nyelv és a Nyelvi előkészítő év programjának megalkotása, valamint a kínai-magyar két tanítási nyelvű iskola létrehozása. Közel három évtizeden át tagja volt az MTA Neveléstudományi Szakbizottságának, megalapította az Angoltanárok Nemzetközi Szövetsége magyarországi tagozatát, majd a brit központú világszövetség (IATEFL) elnökének válaszották meg. Főszerkesztette a Modern Nyelvoktatás című szakfolyóiratot, de neves külföldi szakfolyóiratok szerkesztőbizottságában is közreműködött. Kutatói pályázatok vezetőjeként és egyéni kutatóként is számos nyelvtanárképzéssel, nyelvpedagógiával és alkalmazott nyelvészettel kapcsolatos témát vizsgált. A világon elsőként tárta fel az anyanyelvű és nem anyanyelvű tanárok közötti különbségek mibenlétét, és részben ennek nyomán több mint 50 országban fordult meg plenáris előadóként.

Kutatási téma

Az ELTE TÓK Idegen Nyelvi és Irodalmi Tanszék oktatóiból alakult a kutatócsoport projektjének relevanciáját a koronavírus világjárvány miatt bekövetkezett távolléti oktatásra való kényszerű áttérés adja.
A kutatás célja a pedagógusok általános iskolai nyelvtanításban a 2020/21-es digitális oktatás előtt, alatt és után alkalmazott módszertani tudásának és gyakorlatának vizsgálata. A kutatócsoport feltételezi, hogy az innovatív eljárások, ismeretek és tapasztalatok hatékonyan beépíthetők a jelenléti oktatásba is, amennyiben a tantárgypedagógiai és a technikai tudás támogatja egymást. A kutatás-fejlesztés arra irányul, hogyan sikerült a nyelvpedagógusoknak adaptálniuk a jelenléti oktatás módszereit és technikáit a digitális oktatási környezetre. A kutatás fókusza a megszerzett tapasztalatok, nézetek és attitűdök feltárása, valamint annak vizsgálata, hogy ezek hogyan bővítették a pedagógusok módszertani repertoárját és hogyan befolyásolták a pedagógusok szakmai kompetenciáit.
A kutatás-fejlesztés eredményeként kidolgozott szakmódszertani eszköztár a gyakorló nyelvpedagógusok közoktatási gyakorlatát támogatja.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)