Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Szekeres Ágota

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Autism in Education Research Group

dr. Szekeres Ágota okleveles gyógypedagógus és pszichológus, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézetének egyetemi docense, valamint mb. intézetigazgatója. Előadásait és szemináriumait elsősorban a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tartja. Kutatási területei: a különböző szociometriai módszertanok, a társas kapcsolatok alakulása különböző életkorú és összetételű közösségekben, az együttnevelés tényezőinek megismerése.
2003 óta teljes állású oktatója a Karnak, de több más képzőhelyen is oktat(ott) (ELTE-TÓK, ELTE-PPK, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Wesley János Lelkészképző Főiskola).
2014-2017. között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesült. 2015-ben Pro Universitate Emlékérem bronz fokozatát kapta meg, 2016-ban pedig Rektori Kiválósági Különdíjat nyert.
óta a Gyógypedagógiai Szemle szerkesztőségének tagja. Emellett rendszeres előadó haza és nemzetközi neveléstudományi (és gyógypedagógiai) konferenciákon.

Kutatási téma

A csoport formálisan 2016-ban alakult, az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában nyert támogatás révén, az alapját adó szakmai közösség azonban már az 1990-es évektől együtt dolgozik. A csoport kutatási és gyakorlati kompetenciákat egyesít a gyógypedagógia, a pszichológia, az ember-technológia interakció és az egészségtudomány területéről. Átfogó célja a pedagógiai és pszichológiai kutatás és gyakorlat szoros együttműködésében evidencia-alapú módszertanokat létrehozni és validálni az autizmussal élő tanulók életminőségének, autonómiájának és fejlődési perspektíváinak javítására, társadalmi inklúziójának erősítésére. Ennek elsődleges terepe az oktatás. A 2021-25-ös kutatási periódusban kialakítandó digitális alapú oktatási és támogatási módszertanok kapcsán az autizmussal élő tanulók támogatására helyezett fő hangsúly mellett megkezdődik a kialakított módszerek adaptációja más sajátos nevelési igényű tanulók és pedagógusaik számára is.

A kutatócsoport munkája a 2016-2021 időszakban

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)