Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-Renyi-ELTE Matematikadidaktikai Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Vancsó Ödön

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-Renyi-ELTE Research Group in Mathematics Education

Vancsó Ödön az ELTE Matematikatanítási és Módszer­tani Központjának vezetője, habilitált docens. Az 1990-es években egy 5-12. osztályok számára írt tankönyvsorozatban sorozatszerkesztőként és a valószínűségszámítás téma szerzője­ként dolgozott. Már ekkor elkezdett Varga Tamás munkás­ságával foglalkozni. Rend­szeres előadó a Rátz László Vándorgyűléseken és a Varga Tamás Módszertani Napok évenkénti rendezvényein, melynek 2014 óta egyik főszervezője. Nemzetközi kutatásokban is folyamatosan részt vesz főleg a Bayes-statisztika tanítása területén. Erről írta matematika -didaktikai PhD disszertációját 2005-ben. Három, a matematikatanítás korszerűsítésével foglalkozó EU projektben (DQME-I, II (2004 -2007; 2008-2010) valamint LEMA (2007-2009)) magyar vezető volt. 1997-től közreműködött az új matematika érettségi előkészítésében és kidolgozásában. A matematika tételkészítő bizottság tagjaként dolgozott 2005-2013-ig, és a bizottság elnöke volt 2010 és 2012 között. Az érettségi eredményeiről és problémáiról szólt habilitációs disszertáció­ja, amelyet a klagenfurti Alpen-Adria Egyetemen védett meg 2015-ben és honosíttatott az ELTE-n. Tagja a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának, az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának (TTOMC), a Német Matematikadidaktikai Társaságnak (GDM – Gesellschaft für Didaktik der Mathematik). Tevékenyen részt vesz a GDM Stochastik munkacsoportjában és a „Mathematik-lehren und -lernen in Ungarn” munkacsoport találkozók társ­vezetője is (2015 óta). 2016. szeptemberben elindult a matematika-didaktika program az ELTE Matema­tika Doktori Iskolában, melynek előkészítésében vezető szerepet vállalt, tagja lett az iskola dokto­ri tanácsának és 2018 óta vezeti ezt a programot. A debreceni egyetem hasonló programjában is témavezető és oktató is 2008 óta. 2014-15-ben a GeomatecH projekt szakmódszertani vezetője, 2017-2020 az új NAT matematika munkacsoport vezetője. 2016-2021 a „Korszerű komplex matematikaoktatás” MTA-ELTE Kutatócsoport vezetője, egyben a programtanács tagja. 2020-tól az MTA Közoktatás Elnöki Bizottság tagja. Jelenleg hat (kettő társtémavezetés) doktorandusza van, három már végez a következő évben. Az ELTE TTK TTOMC elnöke 2020-tól. Számos jelentős nemzetközi konferencián meghívott előadó (ICME, CERME, GDM, ICOTS, ISI) elsősorban valószínűségszámítási és statisztika tanítási elképzeléseit mutatja be. 2016-ban a szegedi PME konferencia szervező bizottsági tagja, előadója. 2019-ben a Varga 100 konferencia IPC társelnöke. 2021-ben Sanghajban az ICME-14-en a magyar Nemzeti Prezentációban is előadott, de emellett két TSG-ben is szerepelt. Ugyanezen a nyáron az ISI-62-n is invited lecturer volt. A budapesti CERME-13 (2023. február, az ELTE rendezésében) helyi szervezőbizottságának vezetőségi tagja (Csapodi Csaba a vezetője, míg Gosztonyi Katalin az IPC-be került be).

Kutatási téma

Kutatócsoportunk az MTA Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programjában 2016 és 2021 között működő két projekt, az MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás és az MTA-Rényi Felfedeztető Matematikatanítás fúziója. A kutatócsoport célja a hazánkban ma csak szűk körben gyakorolt felfedeztető matematikaoktatás széleskörű implementá­ció­­jának segítése, a létező gyakorlat fejlesztése, adaptálása a mai kihívásokhoz. Célul tűztük az oktatási hagyományaink jobb megismertetését a nemzetközi matematika­didaktika közösséggel, illetve korszerű nemzetközi kutatási trendek beépítését a hazai kutatásokba, fejlesztésekbe és kísérletekbe. Pályázatunk résztvevői az ország különböző régióiban vagy a határon túl dolgozó kutatók, PhD-hallgatók, tanítók, tanárok a matematika­oktatás különböző szintjeiről. A projekt keretei között lehetőséget biztosítunk a korábban izoláltan dolgozó kutatók együttműködésére, a nemzetközi kutatásokba való intenzívebb bekapcsolódásra minél több fiatal kutató, PhD-hallgató bevonásával.

A kutatócsoport saját honlapja

A kutatócsoport munkája a 2016-2021 időszakban

Első éves szakmai beszámoló

Felidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)