Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program

MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Vancsó Ödön

Az oldal tartalma jelnyelven
Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-ELTE Complex Mathematics Education Research Group

Vancsó Ödön

Vancsó Ödön az ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központjának vezetője, habilitált egyetemi docens. Egy 5–12. osztályok számára írt Matematika tankönyvsorozat készítésében sorozatszerkesztőként és a valószínűség-számítás témakörének szerzőjeként vett részt, ennek révén kezdett el Varga Tamás munkásságával foglalkozni. Rendszeres előadó a Varga Tamás Módszertani Napok évenkénti rendezvényén, melynek 2014 óta egyben fő szervezője is. Folyamatosan részt vesz a Bayes-statisztika tanítása területének nemzetközi kutatásában, erről írta matematikadidaktikai PhD-disszertációját is 2005-ben. Három, a matematikatanítás korszerűsítésével foglalkozó EU-projekt (DQME-I, II [2004–2007; 2008–2010], LEMA [2007–2009]) hazai vezetője volt.
1997-től közreműködött az új matematikaérettségi előkészítésében és kidolgozásában. A matematikai tételkészítő bizottság tagjaként dolgozott 2005-től 2013-ig, a bizottság elnöke volt 2010 és 2012 között. Az érettségi eredményeiről és problémáiról szólt habilitációs disszertációja, amelyet a Klagenfurti Alpen-Adria Egyetemen védett meg 2015 januárjában, és amelyet 2016 júniusában honosíttatott az ELTE-n. Tagja a Bolyai János Matematikai Társulat Oktatási Bizottságának, az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának és a Német Matematikatanítási Társaságnak (Gesellschaft für Didaktik der Mathematik, GDM). Tevékenyen részt vesz a GDM Stochastik munkacsoportjában, 2015 óta az Arbeitskreis Ungarn-találkozók társvezetője. Az ELTE Matematika Doktori Iskola 2016 szeptemberében indult Matematikadidaktika programjának előkészítésében vezető szerepet vállalt, tagja az intézmény Doktori Tanácsának is. A Debreceni Egyetem hasonló programjában 2008 óta témavezető és oktató.

A program célja és tervei

Fő szándékunk, hogy Varga Tamás hagyatékát megmentsük, és az eltelt három évtizednyi fejlődést abba beépítsük. Kiemelten fontosnak gondoljuk
• a kognitív tudományok előrehaladásának, eredményeinek beépítését,
• az informatika és a modern eszközök térhódításának és meghatározóvá válásának figyelembevételét, valamint
• Varga Tamás módszereinek kiterjesztését a középiskolai tanulmányokra, mivel ez – bár voltak rá értékes próbálkozások – félbemaradt.

A projekt megvalósítása során a fenti elvek mentén elkészített oktatási segédanyagokat hozunk létre, azokat kipróbáljuk az oktatásban, majd az így bemért – és szükség esetén javított – anyagokat az interneten elérhetővé tesszük minden magyar matematikatanár számára. Olyan tanártovábbképzési programot készítünk elő, amely a tanárokat megismerteti munkánkkal és elveinkkel, és lehetővé teszi számukra az interaktív tanulást, amit azután majd továbbadhatnak a diákjaiknak. Emellett a nemzetközi színtéren is szeretnénk a magyar matematikadidaktikát ismét a régi rangjára emelni. Az első évben a későbbi tevékenységünket megalapozó módszertani kutatásokat végzünk, összesen kilenc kutatócsoportban.

Kutatócsoportjaink kutatási témái

1. A 2015. évi pályázat eredményeinek feldolgozása
2. Hatékonyságvizsgálatok módszertana
3. A tanulói gondolkodás – vizsgálat és fejlesztés
4. Eszközhasználat a matematikatanításban
5. A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése
6. A matematikai fogalomalkotás az óvodában
7. A felfedeztető matematikaoktatás a tanári oldalról
8. Varga Tamás nemzetközi jelentősége
9. A matematika tantárgy szerepe és jelentősége

Befogadó intézmény

ELTE TTK Matematikai Intézet

A kutatócsoport tagjai

• Ambrus Gabriella (ELTE TTK Matematikai Intézet)
• Balázsné Mónus Anikó (Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola, Hódmezővásárhely)
• Csapodi Csaba (ELTE TTK Matematikai Intézet)
• Csíkos Csaba (SZTE BTK Neveléstudományi Intézet, ELTE TÓK Matematika Tanszék)
• Dobos Eszter (Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola, Nyíregyháza)
• Emese György (Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Budapest)
• Gát Györgyné (Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Iskola és AMI, Nyíregyháza)
• Gosztonyi Katalin (ELTE TTK Matematikai Intézet)
• Hevérné Kanyó Andrea (Kaposvári Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár)
• Herendiné Kónya Eszter (DE Matematikai Intézet)
• Husztáné Gyursánszki Erzsébet (KLIK Szegedi Bonifert Domonkos Általános Iskola, Szeged)
• Jakucs Erika (Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Budapest)
• Juhos István (SZTE Inclouded Központ)
• Kosztolányi József (SZTE TTIK Bolyai Intézet)
• Kovács Ákos (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen)
• Kovács Éva (Csány-Szendrey Általános Iskola és AMI, Keszthely)
• Kovács Zoltán (DE)
• Krajcsi Attila (ELTE PPK Pszichológiai Intézet)
• Kruchió Mária (Áldás Utcai Általános Iskola, Budapest)
• Lénárd András (ELTE TÓK)
• Pintér Klára (SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar)
• Stettner Eleonóra (Kaposvári Egyetem)
• Szabóné Szitányi Judit (ELTE TÓK)
• Szalay Balázs István (Hódmezővásárhelyi Varga Tamás Általános Iskola, Hódmezővásárhely)
• Szanics Anikó (Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, Debrecen)
• Tassy Gergely (Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium, Budapest)
• Vancsó Ödön (ELTE TTK Matematikai Intézet)
• Wintsche Gergely (ELTE TTK Matematikai Intézet)
• Witzlné Ulrich Anikó (Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium és Kollégium, Tamási)

A kutatócsoport működési időszaka

2016–2021

A kutatócsoport honlapja

https://sites.google.com/view/mtakomplexmat

Elérhetőségek

E-mail: vancso [dot] odon [at] gmail [dot] com, csapodi [dot] csaba [at] ttk [dot] elte [dot] hu

Első éves szakmai beszámoló

Félidős szakmai beszámoló

Harmadik éves szakmai beszámoló

Záró szakmai beszámoló

Az oldal tartalma jelnyelven

A kutatócsoport-vezetőről

A program célja és tervei