Bolyaisok – Győrffy Dóra politológus-közgazdász

Milyen következményekkel jár a gazdaságpolitikai döntéshozatalra és a gazdasági fejlődésre a Közép– és Kelet-Európában mindennapos bizalmatlanság – ezt vizsgálta az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának támogatásával Győrffy Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. Kutatási eredményei ismertetésével folytatjuk a legkiválóbb Bolyai-ösztöndíjasokat bemutató sorozatunkat.

2021. augusztus 24.
Győrffy Dóra Fotó: btk.ppke.hu

„A társadalomtudományokban a bizalom vizsgálata az 1960-as évekre nyúlik vissza” – mondta Győrffy Dóra. A politológus-közgazdász szerint ekkoriban hívták fel a figyelmet a politikai kultúrával és viselkedéssel kapcsolatos kutatások a rendszerbe vetett bizalom jelentőségére. Ez teszi ugyanis lehetővé, hogy a polgárok olyan döntéseket is elfogadjanak, amelyek rövid távú érdekeikkel ellentétesek [1].

A gazdasági fejlődés kapcsán az 1990-es években Robert Putnam Észak- és Dél-Olaszország fejlettségi különbségeit magyarázta a bizalommal [2], míg Francis Fukuyama a Nyugat gazdasági fölényét tulajdonította ennek a tényezőnek [3].
A személyes és az intézményekbe vetett bizalom jelentősége abban áll, hogy megkönnyíti az együttműködést olyan szereplők között is, akik nem ismerik egymást személyesen. A közép-kelet-európai rendszerváltást követően a társadalmi bizalom megteremtése jelentős kihívásnak bizonyult a régióban, amit 2003-ban egy nemzetközi kutatócsoport elemzett Kornai János vezetésével [4] [5].

„Saját kutatásaimban a bizalommal először a PhD-disszertációm [6] írása során foglalkoztam, amikor a költségvetési egyensúlytalanságok gyökereit próbáltam feltárni: az Európai Unió tagállamainak vizsgálatában azt találtam, hogy bizalmatlan környezetben a döntési időhorizont lerövidülése miatt nagyobb valószínűséggel várható tartós költségvetési hiány, mint magas bizalmi környezetben” – mondta Győrffy Dóra.

A kutató az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját két alkalommal, 2007-ben és 2013-ban is elnyerte. „Ez lehetőséget adott doktori kutatásaim folytatására – annak vizsgálatára, hogy a költségvetési politikán kívül milyen egyéb makrogazdasági következményekkel jár a bizalmatlanság.” A globális pénzügyi válság kitörése 2008-ban különösen aktuálissá tette a témát. Kutatásaiban arra jutott, hogy alacsony bizalmi környezetben nagyobb valószínűsége van olyan gazdaságpolitikának, amely pénzügyi válsághoz vezethet [7] – és bár a válságot a magas bizalmi légkör sem zárja ki, a válságkezelés ilyen környezetben eredményesebbnek bizonyult [8].

Eredményeiről a politilógus-közgazdász 2 angol és 1 magyar nyelvű monográfiát, illetve 9 angol és 7 magyar nyelvű folyóiratcikket publikált. 2013-ban elnyerte a Bolyai-plakettet, 2015-ben pedig megszerezte az MTA doktora címet.

Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjának jelentőségét méltatva a kutató azt emelte ki, hogy az akadémiai támogatás a PhD-fokozat megszerzése után lehetővé tette az önálló kutatómunkát a saját témájában és a felkészülést az MTA doktora fokozatra. „Az ösztöndíj kevés bürokrácia mellett jelentős szabadságot biztosított egy számomra rendkívül érdekes téma vizsgálatához, és így meghatározó segítséget nyújtott kutatói életpályám felépítésében.”


[1] Ld. Easton, David (1965): A Systems Analysis of Political Life. New York: John Wiley and Sons.

[2] Putnam, Robert (1993): Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. New York: Simon and Schuster.

[3] Fukuyama, Francis (1995): Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. New York: Free Press.

[4] Kornai, János – Rose-Ackerman, Susan (eds) (2004): Building a Trustworthy State in Post-Socialist Transition. New York: Palgrave Macmillan.

[5] Kornai, János – Rothstein, Bo – Rose-Ackerman, Susan (eds) (2004): Creating Social Trust in Post-Socialist Transition. New York: Palgrave Macmillan.

[6] Győrffy, Dóra (2007): Democracy and Deficits: The New Political Economy of Fiscal Management Reform sin the European Union. Budapest: Akadémiai.

[7] Győrffy, Dóra (2012): Institutional Trust and Economic Policy: Lessons from the History of the EU. Budapest – New York: CEU Press.

[8] Győrffy, Dóra (2018): Trust and Crisis Management in the European Union: An Institutional Account of Success and Failure in Program Countries. Cham: Springer (Palgrave Macmillan).