„Bolyaisok” – Czakó Gábor elméleti kémikus

Czakó Gábor Junior Prima díjas elméleti kémikus, az MTA doktora és a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense alapvető kémiai reakciók dinamikáját és mechanizmusait kutatja a legmélyebb atomi és molekuláris szinten. Az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíját 2014-ben nyerte el az ELTE munkatársaként, majd 2015-ben a Szegedi Tudományegyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszékén megalapította az Elméleti Reakciódinamika Kutatócsoportot, amely 2019-ben elnyerte az MTA Lendület programjának támogatását is. Mára a kutatócsoport a világ élvonalába tartozik az elméleti reakciódinamika területén, amit a Bolyai-ösztöndíjas évek sikeres kutatásai alapoztak meg. Eredményei ismertetésével folytatjuk a legsikeresebb Bolyai-ösztöndíjasok bemutatását.

2021. február 22.
Czakó Gábor Fotó: u-szeged.hu

„Az elméleti reakciódinamika a fizika törvényeinek, valamint a matematika és az informatika eszköztárának alkalmazásával lépésről lépésre követi az atomok mozgását egy kémiai átalakulás során, ezáltal feltárhatjuk a reakciók mechanizmusát, ami lehetőséget ad a folyamatok irányítására is” – mondta el Czakó Gábor. A kutató számára a Bolyai-ösztöndíjas időszak mindjárt egy komoly eredménnyel indult a reakciódinamika területén: Szabó István PhD-hallgatóval együtt

felfedezték az egyik legalapvetőbb kémiai reakciócsalád, a bimolekuláris nukleofil szubsztitúció (SN2) egy új mechanizmusát,

amely a dupla inverzió nevet kapta (1. ábra).

1. ábra Az SN2 reakciók új mechanizmusa, a dupla inverzió

A Nature Communications folyóiratban közölt eredmények jelentős nemzetközi figyelmet keltettek: az eredeti publikációra már közel 100 hivatkozás érkezett. Az SN2 reakciókra végzett számításaik a metodikai fejlesztéseiknek köszönhetően

új fejezetet nyitottak az ion-molekula reakciók elméleti vizsgálatában.

Külföldi együttműködő partnereikkel a legpontosabb kvantumdinamikai számításokat végezték egy SN2 reakcióra, először adták meg az elölről támadásos komplex képződésének kvantitatív leírását SN2 reakciókban, és minden korábbinál jobb egyezést értek el az elméleti és kísérleti eredmények összehasonlítása során.

Azonban nem csak az SN2 reakciók esetén sikerült jelentős eredményeket elérnie Czakó Gábornak és kutatócsoportjának: tajvani partnereikkel együtt

először közöltek egy kísérleti módszert a klóratom és a metán reakciója során fellépő energiagát alakjának meghatározására.

Ehhez a munkához az elméleti hátteret Czakó Gábor számításai adták. A fent részletezett kutatások eredményeit a világ vezető tudományos folyóiratai közölték, a Nature Communications mellett két publikációja jelent meg a Nature Chemistry folyóiratban.
Összesen 16 cikket publikált a Bolyai-ösztöndíjas időszak alatt, amelyek összesített impaktfaktora 119. Publikációi száma mára közelít a százhoz, és a magyar kémikusok közül egyedüliként levelező szerzős cikke jelent meg a Science, a PNAS, a Nature Chemistry és a Nature Communications folyóiratok mindegyikében. Az ösztöndíjas időszak végén az Amerikai Kémiai Társaság fizikai-kémiai folyóiratának szerkesztői felkérték egy összefoglaló cikk megírására, amely a Bolyai-ösztöndíjasként elért eredményeket emeli reflektorfénybe.

2017-ben, 36 évesen megvédte az MTA-doktori értekezését, amely szintén az ösztöndíjas időszak alatt készült. Jelenleg egy 16 fős kutatócsoportot vezet a Szegedi Tudományegyetemen, és számos PhD-, MSc- és BSc-hallgató munkáját irányítja. Mint fogalmazott, reméli, hogy hamarosan már tanítványai csatlakozhatnak a Bolyai-ösztöndíjasok táborához.


Publikációk az ösztöndíjas időszak alatt

[1] G. Czakó, Quasiclassical trajectory study of the rotational mode specificity in the O(3P) + CHD3(v1=0,1, JK) → OH + CD3 reactions, J. Phys. Chem. A 118, 11683 (2014)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp509891w

[2] I. Szabó and G. Czakó, Revealing a double-inversion mechanism for the F- + CH3Cl SN2 reaction, Nat. Commun. 6, 5972 (2015) https://www.nature.com/articles/ncomms6972

[3] B. Zhang, K. Liu, and G. Czakó, Correlated dynamics of the O(3P) + CHD3(v = 0) reaction: A joint crossed-beam and quasiclassical trajectory study, J. Phys. Chem. A 119, 7190 (2015)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp510377k

[4] I. Szabó and G. Czakó, Double-inversion mechanisms of the X- + CH3Y [X,Y = F, Cl, Br, I] SN2 reactions, J. Phys. Chem. A 119, 3134 (2015)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.5b00988

[5] H. Wang, Y. Qiu, G. Czakó, and H. F. Schaefer III, Pathways for the OH + Cl2 → HOCl + Cl and HOCl + Cl → HCl + ClO reactions, J. Phys. Chem. A 119, 7802 (2015)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.5b01273

[6] I. Szabó, H. Telekes, and G. Czakó, Accurate ab initio potential energy surface, thermochemistry, and dynamics of the F- + CH3F SN2 and proton-abstraction reactions, J. Chem. Phys. 142, 244301 (2015)
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4922616

[7] I. Szabó and G. Czakó, Rotational mode specificity in the F- + CH3Y [Y = F and Cl] SN2 reactions, J. Phys. Chem. A 119, 12231 (2015)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.5b06212

[8] M. Stei, E. Carrascosa, M. A. Kainz, A. H. Kelkar, J. Meyer, I. Szabó, G. Czakó, and R. Wester, Influence of the leaving group on the dynamics of a gas-phase SN2 reaction, Nature Chem. 8, 151 (2016)
https://www.nature.com/articles/nchem.2400

[9] Y. Wang, H. Song, I. Szabó, G. Czakó, H. Guo, and M. Yang, Mode-specific SN2 reaction dynamics, J. Phys. Chem. Lett. 7, 3322 (2016)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.6b01457

[10] I. Szabó and G. Czakó, Mode-specific multi-channel dynamics of the F- + CHD2Cl reaction on a global ab initio potential energy surface, J. Chem. Phys. 145, 134303 (2016)
https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.4963664

[11] B. Olasz, I. Szabó, and G. Czakó, High-level ab initio potential energy surface and dynamics of the F- + CH3I SN2 and proton-transfer reactions, Chem. Sci. 8, 3164 (2017)
https://doi.org/10.1039/C7SC00033B

[12] V. Tajti and G. Czakó, Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surface of the F- + CH3CH2Cl reaction, J. Phys. Chem. A 121, 2847 (2017)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.7b01572

[13] I. Szabó, B. Olasz, and G. Czakó, Deciphering front-side complex formation in SN2 reactions via dynamics mapping, J. Phys. Chem. Lett. 8, 2917 (2017)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpclett.7b01253

[14] I. Szabó and G. Czakó, Benchmark ab initio characterization of the complex potential energy surface of the Cl- + CH3I reaction, J. Phys. Chem. A 121, 5748 (2017)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.7b05503

[15] H. Pan, F. Wang, G. Czakó, and K. Liu, Direct mapping of the angle-dependent barrier to reaction for Cl + CHD3 using polarized scattering data, Nature Chem. 9, 1175 (2017)
https://www.nature.com/articles/nchem.2858

[16] I. Szabó and G. Czakó, Dynamics and novel mechanisms of SN2 reactions on ab initio analytical potential energy surfaces, J. Phys. Chem. A 121, 9005 (2017)
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpca.7b08140