„Bolyaisok” – Benedek Csaba informatikus

A gépi látás korszerű kamerák és lézeres szenzorok mérésein alapuló kulcskérdéseit kutatja Benedek Csaba, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (MTA Kiváló Kutatóhely) Gépi Érzékelés Kutatólaboratóriumának tudományos tanácsadója, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karának habilitált docense, aki tavaly védte meg MTA-doktori értekezését. Kutatócsoportjának eredményei számos gyakorlati területhez kötődnek a 3D térképezéstől kezdve épületek statikai elemzésén és stílusvizsgálatán át a 3D orvosi adatok feldolgozásáig és az önjáró járművek érzékelési kérdéseiig. Eredményei ismertetésével folytatjuk a legkiválóbb Bolyai-ösztöndíjasokat bemutató sorozatunkat.

2021. május 27.
Benedek Csaba

Napjaink korszerű érzékelői forradalmasították az információgyűjtést. A forgalomban közlekedő járművek „látórendszerei” a Benedek Csaba honlapjanavigációhoz szükséges tájékozódáson kívül lehetőséget adnak a környezet valós idejű feltérképezésére, statikus (jelzőtáblák, távvezetékek, növényzet, utcabútorzat), valamint dinamikus (járműforgalom, tömegcsoportosulások, szokatlan események) környezeti elemek észlelésére és felismerésére. Az új generációs térinformatikai rendszerek (GIS) rendkívül nagy térbeli részletezettségű, háromdimenziós térképet tárolnak a városról sűrű 3D pontfelhők és tájolt fényképek, valamint szemantikai információkat tartalmazó metaadatok formájában. Egyre nagyobb jelentősége van a gyorsan fejlődő, egyre jobb minőségű és felbontású orvosi 3D adatok (MR-, CT- vagy ultrahangos felvételek) automatikus szűrésének és feldolgozásának, emellett téradatokat használnak régészeti lelőhelyek 3D dokumentációjához, filmes jelenetek megtervezéséhez vagy építészeti megoldások energetikai elemzéséhez is.

A Benedek Csaba által irányított Térinformatikai Számítások Kutatócsoport fő célja, hogy különböző, térinformációt rögzítő szenzorok méréseinek automatikus feldolgozásával és egymáshoz rendelésével

minél teljesebb képet kaphassunk a környezetünkről: ehhez új modelleket és eljárásokat fejlesztenek és próbálnak ki a gyakorlatban is.

A kutatócsoport a SZTAKI-ban, a Szirányi Tamás vezette Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium (MPLab) részeként működik, miközben doktoranduszi és hallgatói ösztöndíjak révén fontos háttértámogatást kap a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Karától is.

Egyik központi munkájuk az érzékelő autók és a térinformatikai rendszerek adatainak összekapcsolásával egy kölcsönös előnyöket hozó együttműködés kialakítása, amely valós idejű, részletes adatokat szolgáltat a jövő önjáró autóinak, kiterjesztett szolgáltatásokat nyújtva az utasoknak, továbbá lehetővé teszi a városfelügyelet birtokában lévő adatbázisok gyors és olcsó karbantartását.

Fotó: SZTAKI

A téma szorosan kapcsolódik a közelmúltban indult Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium kiemelt kutatási területeihez, emellett többek között az NKFIH OTKA-projektjeinek a támogatásával folyik a fejlesztés, aminek aktív részesei Benedek Csaba doktorandusz- és diplomázó hallgatói.

„Ezeknek a kutatási projekteknek az elnyeréséhez mindenekelőtt kiforrott szakmai koncepcióra volt szükség, amelynek a kialakításához komoly segítséget nyújtott a Bolyai-ösztöndíj”

– mondta a kutató.

Körülbelül 9 évvel ezelőtt a kutatólaboratóriumnak sikerült beszereznie egy ma már az önvezetésben széles körben elterjedt, forgó, többsugaras LIDAR lézerszkennert, amely akkor még különlegességnek számított. „A laborban ezért elkezdtünk ötletelni különböző felhasználási lehetőségekről, ami nagyon jól beleillett a Bolyai-ösztöndíjas kutatási tervembe.”

Kezdeti eredményeiket nemzetközi konferenciákon és kiállításokon mutatták be. Egy videofelügyeleti megoldásukkal a szenzorgyártó Velodyne cég menedzsereit is sikerült meglepniük, akik meghívták a csapatot egy közös bemutatóra a következő Frankfurti Autószalonra. Benedek Csaba szerint az ösztöndíjas időszak a kötetlenebb kísérletezésre is alkalmat adott: „Több olyan, elsőre talán a valóságtól elrugaszkodott ötletet is ki tudtam próbálni, amely később komplex kutatási projektek és valós ipari megoldások alapját képezte.”

Ilyen ötlet volt a kezdetben tisztán technológiai kutatásként indult integrált 4D (i4D) rendszer létrehozása is, amely

képes különböző valós és mesterségesen létrehozott világok elemeinek egyesítésére egy közös virtuális térben és újszerű látványelemekkel való interaktív megjelenítésükre

a felhasználó számára. Később – egy amerikai szabadalom benyújtását követően – a filmes világból érkezett megkeresés a technológia alkalmazhatóságával kapcsolatban. Erre válaszul jött létre az integrált 4D filmelőkészítő rendszer (i4D-PS), amely egyedülálló módon nyújt támogatást filmes szakembereknek a filmgyártás előkészítési fázisában. Az i4D-PS rendszerrel a teljes forgatókönyv-tervezési folyamat egyszerűbb megvalósítására nyílik lehetőség különböző valós és virtuális helyszínek szintézisével és háromdimenziós megjelenítésével.

Fotó: SZTAKI
Az így elkészült filmvízió mozgókép formájában megtekinthető, és a forgatás szimulációja során kinyert technikai adatok precízen felhasználhatóak a filmgyártásban.

A kulturális örökség védelmében is egyre nagyobb szerepet kapnak a digitális eszközök alkalmazásai. Mind a régészeti, mind a műemléki kutatás szempontjából kiemelten fontos feladat, hogy a felmérésekből nyert adatokat automatizálva lehessen értelmezni. „Csoportom jelenleg is kutatásokat folytat különféle régészeti jelenségek, leletek, illetve az építészeti szerkezetek, tagozatok, anyagok alakfelismerésének automatizált megoldására 3D térinformatikai megközelítésben, ami jelentős mértékben meggyorsíthatja és pontosabbá teheti a kulturális örökség értékeinek dokumentálását és kutatását” – mondta Benedek Csaba.

Fotó: PPKE

A közelmúltban például olyan eljárást fejlesztettek ki, amely különböző falazatokról készített fényképeken elkülöníti az egyes téglákat/építőelemeket, illetve a hiányzó / takarásban lévő részeket automatikusan kipótolja, szem előtt tartva az élethű hatás követelményét.

Benedek Csaba csoportja részt vesz a SZTAKI MPLab pécsi együttműködéssel készülő zMed projektjében is, amelyben új, 3D orvosi adatok és a valóság egyesített vizualizációját lehetővé tévő, innovatív rögzítési és megjelenítési technológiák fejlesztésére kerül sor. Ennek a technológiának az

orvosi konzíliumokon, konzultációkon mind demonstrációs, mind oktatási célból fontos szerepe van.

A fejlesztés eredményei a komplex rehabilitációs tevékenység (mozgásszervi és neurorehabilitáció) több területén is jól alkalmazhatók lesznek. A készségszintű beavatkozások, különböző intervenciók esetében az orvostanhallgatók helyes eszközhasználata, a metszések pozíciója, minősége értékelhető 3D képalkotással.

Fotó: zMed Zrt.
Az elemzés visszacsatolást ad, és ezért gyorsabban, könnyebben lesznek fejleszthetők a vonatkozó készségek.

„A Bolyai-ösztöndíj a kutatói életpálya fontos szakaszában, a doktori fokozatot követő években nyújtott támogatást és zsinórmértéket ahhoz, hogy a projektmunkák mellett a felfedező kutatási feladatokat se hanyagoljam el. Sok későbbi munkát ebben az időszak tudtam szakmailag megalapozni, az elkészült publikációkból pedig összeállt az MTA-doktori disszertációm váza” – összegezte a kutató.


Publikációk:

Cs. Benedek: “An Embedded Marked Point Process Framework for Three-Level Object Population Analysis”, IEEE Trans. on Image Processing, Vol. 26, No. 9, pp. 4430–4445, 2017
Hivatalos elérhetőség: https://ieeexplore.ieee.org/document/7949149
Kézirat elérhetősége: https://eprints.sztaki.hu/9145/

A. Börcs, B. Nagy and Cs. Benedek: “Instant Object Detection in Lidar Point Clouds”, IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, Vol. 14, No. 7, pp. 992–996, 2017
Hivatalos elérhetőség: https://ieeexplore.ieee.org/document/7927715
Kézirat elérhetősége: https://eprints.sztaki.hu/9081/