Magyar Tudományosság Külföldön

A SZMAT 8. Közgyűlése

Rendhagyóan, online módon került sor a SZMAT 8. Közgyűlésére

2021. február 22.

2021. február 19-én Mészáros András, a SZMAT elnökének megnyitójával vette kezdetét a SZMAT 2020-as évi közgyűlése. Mészáros András az elmúlt év újfajta kihívásairól, és a reá adott releváns válaszok lehetőségeiről beszélt az Immanuel Kant által megfogalmazott gondolatmenet jegyében.

A gyűlésen felszólalt Kocsis Károly, az MTK EB elnöke is. Felszólalásában megemlékezett a SZMAT korábbi, Alsósztregován megtartott hagyományos, jó hangulatú jelenléti közgyűlésére, és a leköszönő Lovász László elnök úr előadására. Tolmácsolta Freund Tamás MTA elnök üdvözletét, és szót ejtett az MTA köztestületének taglétszám alakulásáról a 2020-as évben, különös tekintettel a szlovákiai külső köztestületi tagok helyzetére. Ismertette, hogy az MTA ALUMNI középiskola programjába több mint 1300 köztestületi tag jelentkezett, és biztatta a jelenlévőket a program további támogatására.

A közgyűlést Morvai Tünde, az MTK EB titkárának felszólalása követte. Morvai Tünde ismertette az MTA Magyar Tudományosság Külföldön támogatási rendszer kétirányú voltát, és a vírushelyzet tekintetében az elmúlt év megvalósult és szükségszerűen átcsoportosított programjait. A MTK EB titkára ismertette, hogy az optimizmus jegyében 2021 tavaszán kiírásra kerülnek a korábbi ismert pályázatok az őszi Magyarországi kutatásra, és folytatódik a nemzetközi publikáció megjelentetésének támogatása.

A közgyűlésen sor került a Fiatal kutatók a szlovákiai magyar tudományosságért díjak átadására és a díjazottak előadásaira is.

A díjazottak:

Fekete Klaudia, a prágai Károly Egyetem műszaki, matematika fizika szakon tevékenykedő anyagfizikusa, akinek fő kutatási területe a nagy szilárdságú magnéziumötvözetek vizsgálata, és ezen ötvözetek magas hőmérsékleten való előnyös tulajdonságaik megtartásának kutatási eredményeit ismertette.

Szenczi Iveta, a Selye János Egyetem Biológia Tanszékének munkatársa, aki a kérődző állatok laktációs kutatásainak eredményét ismertette a tőgybimbó anatómiájának ultrahangos vizsgálata szarvasmarhafajtáknál című előadásában.

SJE Református teológiai kar tudományos munkatársa, Tömösközi Ferenc beszélt az elmúlt években végzett forrásmentő és forrásfeltáró munkásságáról, melyben többek között digitalizálta az impériumváltást követő, három egyházkerületben szétszóródó pápai-egyetemes konvent és a sárospataki református anyagokat.

A díjak virtuális átadását követően Mészáros András megtartotta elnöki beszámolóját SZMAT 2020-as tevékenységéről és a 2021-es terveiről. Ismertette a SZMAT tevékenységét a Többség kisebbség együttélése c. szimpózium és online workshopok, a LEGERE irodalmi verseny és további tudományos programokban. A SZMAT Felső-Magyarországról származó MTA tagoknak állítandó emléktáblák programjáról elmondta, hogy a már meglévő Szontágh Gusztáv és Madách Imre emléktáblája mellett az Akadémia 31 éven át (1905-1936) regnáló elnökének, Berzeviczy Albertnek szánt emléktábla elkészült, Magda Pál statisztikus emléktábláját is megrendelték, és amint a járványhelyzet engedi, az akadémikusok szülőhelyén, Berzevicén, illetve Rozsnyón felavatják azokat. A közgyűlésen beszámolt még a „Mi a szlovákiai magyar tudományosság?” c. Kassán megtartandó szimpózium tervezetéről, illetve a magyar nemzeti irodalomtörténet külföldieknek szánt többéves, ismertető projektjének aktuális állapotáról.