Magyar Tudományosság Külföldön

A MAB és az MTK EB közös díja

Az idei évben Szeghy-Gayer Veronika kapta a Miskolci Akadémiai Bizottság és a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Fiatal Kutatói Díját

2020. december 14.

Szeghy-Gayer Veronika Budapesten született, azonban közel egy évtizede
kutatási témája és magánélete is Szlovákiához, azon belül is Kassához köti.
Férjével és kisfiával Kassán él, elsősorban itt dolgozik, a Szlovák
Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Intézetében, tudományos
munkatársként.

E mellett az Eötvös József Kutatóközpont Közép-EurópaKutatóintézetében a két világháború közötti Csehszlovákia, éskelet-szlovákiai régió 1945 előtti társadalomtörténetének kutatója.Szeghy-Gayer Veronika tudományos pályafutása kezdetétől elhivatotttörténész, az egyetem elvégzését követően önerőből megtanult szlovákul, hogy választott kutatási területét alaposan tudja tanulmányozni, pár év leforgása alatt már szlovák nyelvű konferenciákon adott elő szlovák nyelven.

Doktori disszertációja átdolgozott változata megjelent könyv formájában Felvidékből Szlovenszkó: magyar értelmiségi útkeresések Eperjesen és Kassán a két világháború között címmel. Ezen felül közel 70 tudományos közleménye jelent meg magyar, szlovák és angol nyelven.