Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-SZTE Olvasás és Motiváció Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Fejes József Balázs

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-SZTE Reading and Motivation Research Group

Fejes József Balázs

Fejes József Balázs a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Neveléstudományi Intézetének habilitált egyetemi docense, az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskola témavezetője, titkára, az SZTE Szociális Kompetencia Kutatócsoport tagja, valamint az Iskolakultúra folyóirat szerkesztője. Földrajz szakos tanár diplomáját 2003-ban szerezte az SZTE-n, 2006-ban pedagógia szakos bölcsész és tanár, 2008-ban munkaügyi szervező diplomát szerzett ugyanitt. 2006 és 2009 között az SZTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának ösztöndíjas doktorandusza. A hátrányos helyzetű tanulókat támogató Motiváció Oktatási Egyesület társalapítója, elnöke. Számos projektben működött és működik közre, amelyek a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását célozzák, valamint, amelyek a pedagógusképzésben e tanulói körrel kapcsolatos ismeretek hangsúlyosabb megjelenítését és a gyakorlati lehetőségek kiszélesítését szolgálják. Tapasztalatokkal rendelkezik a tanulási motiváció és a szövegértés együttes fejlesztését célzó programok megvalósítása és hatásvizsgálata kapcsán. Publikációi emellett a társas környezet hatásának motivációs szempontú vizsgálatához, a szociális kompetencia fejlődését befolyásoló tényezők feltárásához, valamint a hátrányos helyzetű, roma és gyógypedagógiai ellátásra szoruló diákok minőségi oktatáshoz való hozzáférésének támogatásához kötődnek.

Kutatási téma

Motivációalapú szövegértés-fejlesztés
A megfelelő szövegértés elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanulók sikereket érjenek el az iskolában, valamint iskolán kívüli életükben. Annak ellenére, hogy az optimális szövegértés elérése megközelítőleg egy évtizedet vesz igénybe, a magyar tanulók olvasásának direkt fejlesztése általában a negyedik évfolyam végén lezárul. A projekt egy olyan fejlesztőprogram kidolgozását és megvalósítását célozza, amelynek középpontjában felső tagozatos tanulókat oktató pedagógusok felkészítése áll arra, hogy tanulóik olvasási teljesítményét és olvasási motivációját saját tantárgyukba ágyazva képesek legyen hatékonyan fejleszteni és nyomon követni. A projekt további célja a szövegformák és olvasási műveletek közötti interakció vizsgálata, továbbá a különböző formátumú szövegek tartalmának és a szöveg megértését mérő feladattípusok ismertségének, kedveltségének, a tanulók által vélt nehézségeknek feltárása, többek között a fejlesztőprogram által érintett korosztály körében.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)