Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-PTE Oktatási Esélyek Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Varga Aranka

Kutatócsoport elnevezése angolul: MTA-PTE Educational Opportunities Research Group

Varga Aranka

Varga Aranka két évtizede oktatója a PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszéknek, alapítója a Romológiai Kutatóközpontnak. A „Gyermekvédelem és iskola” című disszertációját a PTE “Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskolában védte meg 2009-ben. „Az inklúzió szemlélete és gyakorlata” kötetét 2015-ben habilitációjához készítette. Negyedszázados kutatói munkássága a társadalmi különbségek és az iskolázottság összefüggésrendszerében helyezhető el, ennek mentén vett részt a pécsi neveléstudományi műhely nevelésszociológiai irányultságának megerősítésében az alapképzéstől a doktori képzésig. Tehetséggondozási tevékenységként a Wlislocki Henrik Roma Szakkollégium hallgatóit segíti egyetemi előrehaladásukban, OTDK, ÚNKP kutatásaikban, továbbá eddig 7 doktorandusza védett sikeresen. Legutóbbi kutatásai és tudományszervező munkái a felsőoktatási befogadáshoz kapcsolódnak: alapítója és vezetője a PTE “Befogadó Egyetem Program”-jának és az “Inkluzív Kiválóság Kutatócsoport”-nak.

Kutatási téma

Kutatócsoportunk egy Arany János Programot működtető intézményt és annak általános iskolai partnereit vonja be a négyéves kutatási-fejlesztési munkába abból a célból, hogy a hátrányos helyzetű, cigány közösségekre jellemző beiskolázási nehézségeket enyhítse egy komplex pályaorientációs-mentorprogram kidolgozása, kipróbálása, beválásának mérése segítségével. A fejlesztést megelőzi a vonatkozó nemzetközi szakirodalom, valamint a hazai programfejlesztések beválásainak feltárása, és erre építve a mentori munka részleteinek kidolgozása. Ugyanekkor kialakításra kerül az a kutatási eszköztár, mely a fejlesztés beválását sokoldalúan méri különböző pontokon. Zárásként a fejlesztés modellszerű leírása történik, továbbá a fejlesztések eredményei bemutatásra kerülnek különböző pedagógus-fórumokon, beépülnek a tanár- és a szakvizsgás képzés kurzustartalmaiba, továbbá publikációk és konferenciaelőadások születnek.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)