Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport

Kutatócsoport vezető: Gyarmathy Éva

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-AVKF Learning Environment Research Group

Gyarmathy Éva

Gyarmathy Éva klinikai és nevelés lélektani szakpszichológus, az AVKF oktatója, az Atipikus Fejlődés Módszertani Központ alapítója, vezetője. Fő területe az atipikus fejlődés, így az átütő fejlődésű vagy többszörös különlegességű tehetség, a tanulási, figyelem, hiperaktivitás és autizmus spektrum zavarok. A gondolkodás és a tanulás hatékonyságát fejlesztő módszerek kutatásában és fejlesztésében vesz részt, amelyekben a mozgás, a művészetek, az algoritmikus/stratégiai gondolkodást kívánó játékok állnak a középpontban. Ezek a módszerek a mindennapi tanításba beépíthetők, és szakmai támogatásával, komplex és célzott fejlesztő programok keretében, már a gyakorlatban is megjelentek.
E-mail: gyarmathy [dot] eva [at] avkf [dot] hu

Kutatási téma

A kitágult ingertérben az egyének közötti és egyéneken belüli képességszerkezeti különbségek jelentősen növekednek. A nagyobb diverzitás, a fejlődési egyenetlenségek és a korábbitól eltérő idegrendszeri érési folyamatok gyakoribbá válása szükségessé teszi a megismerő-fejlesztő szemléletben megvalósítható személyre szabott tanulási környezet kialakítását.

A tanulási környezet átalakítása háromféle térben egyszerre kell, hogy megvalósuljon: pedagógiai-pszichológiai, digitális-informatikai, téri-építészeti.

Kutatásaikban két, egymással összefüggő kérdéskört vizsgálnak:

  1. A tanulási környezet a jelen oktatási keretek között is átalakítható fejlesztő környezetté, ami által a tanulásba beépül az szenzomotoros és nyelvi fejlesztés.
  2. Az általános iskola első két évében a tanulási környezet átalakítása – osztályterem elrendezése, mozgáseszközök a teremben, digitális tanulás, tanulókártyák és egyéb, a mindennapi tanulásba épített, kognitív működést megalapozó szenzomotoros és nyelvi fejlesztés – jelentősen csökkenti az iskolai kudarcok kialakulását.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)