IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 202 találat

Név
Tudományterület
Ágh Attila Magyar politikai rendszer és nemzetközi viszonyok
Badó Attila Összehasonlító jog, jogelmélet
Balaton Károly Vezetés- és szervezéstudomány
Balázs Péter
Balázs Zoltán Politikaelmélet
Balla Tibor Hadtörténelem
Balogh István Politikaelmélet, társadalomelmélet
Bándi Gyula Környezetvédelmi jog
Bánfi Tamás Pénzügytan
Barakonyi Károly stratégiai management, stratégiai döntések, felsőoktatás menedzsment
Baranyi Béla Gazdaság- és társadalomtörténet, regionális tudományok, határkutatás
Bárd Károly Jogtudomány
Barta Györgyi Gazdasági földrajz, iparföldrajz
Békés Csaba nemzetközi kapcsolatok, történettudomány
Benczes István Nemzetközi gazdaságtan
Benke József magyar magánjog, összehasonlító jog, európai magánjog-történet, római jog
Berács József marketing, közgazdaságtan
Bihari Mihály Politika és jogelmélet, alkotmányjog
Blutman László Nemzetközi jog és Európa-jog
Bobrovszky Jenő Polgári jog,szellemi tulajdon
Bod Péter Ákos gazdaságpolitika
Boda Zsolt Politikatudomány
Botos Katalin Pénzügyek, pénzforgalom és hitel
Bozóki András Szociológia, politikatudomány
Böröcz József Szociológia
Bukovics István Hadtudomány, katonai-műszaki tudomány
Chronowski Nóra alkotmányjog
Csath Magdolna Anna Gazdálkodástudomány
Csepeli György Szociológia
Csikány Tamás hadtudomány
Deák Dániel Pénzügyi jog
Deli Gergely összehasonlító jog, jogelmélet, római jog
Demeter Krisztina Tevékenységmenedzsment
Dobos Imre Logisztika, termelésmenedzsment, operációkutatás
Drinóczi Tímea alkotmányjog, jogalkotástan
Elekes Zsuzsanna Szociológia, demográfia és statisztika
Faragó László Tervezéselmélet
Faragó Tamás Szociológia, demográfia
Farkas Beáta Közgazdaságtan
Fertő Imre Agrárközgazdaságtan
Ficzere Lajos Közigazgatási jog
Finszter Géza Rendőrségi jog
Fodor László Környezetjog
Fokasz Nikosz Komplex társadalmi rendszerek, Média dinamika, Hálózatok, Görögország társadalomtörténete
Földesy Tamásné Sportszociológia
Fűrész József
Füstös László Módszertan, sokváltozós matematikai statisztikai módszerek, értékszociológia
Gábor R. István Munkagazdaságtan
Gazdag Ferenc Nemzetközi tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok
Gönczöl Katalin Kriminológia

202 találat