IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Al- és munkabizottságok

Áttekintés

Állam- és Jogtudományi Bizottság
Bűnügyi tudományok Albizottság
Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság
Civilisztikai Albizottság
Jogtörténeti Albizottság
Közigazgatás-tudományi Albizottság
Közjogi Albizottság
Nemzetközi Közjogi Albizottság
Rendészeti Albizottság
Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottság

Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság
Munkatudományi Albizottság
Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság
Munkaügyi Kapcsolatok Albizottság

Gazdálkodástudományi Bizottság
Ipar- és Vállalatgazdasági Albizottság
Marketingtudományi Albizottság
Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság
Emberi Erőforrás Munkabizottság
Fogyasztói Magatartáskutatás Munkabizottság
Képzési Munkabizottság
Kommunikációmenedzsment Munkabizottság
Közszolgálati és Nonprofit Marketing Munkabizottság
Publikációs Nívódíj Munkabizottság
Tudásmenedzsment Munkabizottság
Üzleti Marketing Munkabizottság

Közgazdaság-tudományi Bizottság
Pénzügytani Albizottság

Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság
Afrika Albizottság

Regionális Tudományok Bizottsága
Digitális gazdaság területi dimenziói Albizottság
Innovációs Albizottság
Módszertani Albizottság
Regionális fenntarthatóság Albizottság
Területi tőke Albizottság
Területpolitikai Albizottság
Városok és városrégiók Albizottság
Vidékgazdaság Albizottság

Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság
Oktatási Munkabizottság
Nemzetközi Munkabizottság
Statisztikai Albizottság
Jövőkutatási Albizottság

Szociológiai Tudományos Bizottság
Oktatásszociológiai Albizottság
Szociálpolitika és Társadalompolitika Albizottság
Szociális Munka Albizottság


Állam- és Jogtudományi Bizottság

Bűnügyi tudományok Albizottság

Elnök:
Farkas Ákos, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Titkár:
Karsai Krisztina PhD
Szegedi Tudományegyetem ÁJK
Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék
6722 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefonszám: (62) 544-501
E-mail: info [at] karsai-krisztina [dot] hu

Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottság

Elnök:
Vókó György, az MTA doktora

Civilisztikai Albizottság

Elnök:
Kecskés László, az MTA levelező tagja

Titkár:
Csehi Zoltán PhD
ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszék
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Tel.: 411-6510
E-mail: csehi [at] ajk [dot] elte [dot] hu

Jogtörténeti Albizottság

Elnök:
Stipta István, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Titkár:
Gosztonyi Gergely PhD
ELTE ÁJK Magyar Állam- és Jogtörténeti Tanszék
E-mail: gosztonyi [at] ajk [dot] elte [dot] hu

Közigazgatás-tudományi Albizottság

Elnök:
Tamás András, az állam- és jogtudomány doktora

Titkár:
Patyi András PhD
Nemzeti Közszolgálati Egyetem
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
E-mail: patyi [dot] andras [at] uni-nke [dot] hu

Közjogi Albizottság

Elnök:
Horváth M. Tamás, az MTA doktora

Alelnök:
Hoffman István PhD

Titkár:
Bartha Ildikó PhD
Debreceni Egyetem
4028 Debrecen, Kassai út 26.
Tel.: +3652512700 / 77113
E-mail: bartha [dot] ildiko [at] law [dot] unideb [dot] hu

Nemzetközi Közjogi Albizottság

Elnök:
Bodnár László, az állam- és jogtudomány kandidátusa

Titkár:
Szemesi Sándor PhD
Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
4028 Debrecen, Kassai út 26. (Kassai úti Campus, ÁJK épület)
Tel.: (52) 512-700/77121
E-mail szemesi [dot] sandor [at] law [dot] unideb [dot] hu%22">szemesi [dot] sandor [at] law [dot] unideb [dot] hu

Rendészeti Albizottság

Elnök:
Finszter Géza, az MTA doktorra

Alelnök:
Bukovics István, az MTA doktora
Tóth Judit, az állam- és jogtudományok kandidátusa

Titkár: Görbe Attiláné Zán Krisztina PhD
NKE Fenntartói Testület Hivatal
1083 Budapest, Ludovika tér 2.
Tel.: 432-9158
E-mail: Zan [dot] Krisztina [at] uni-nke [dot] hu

Római Jogi és Európai Magánjogtörténeti Albizottság

Elnök:
Jakab Éva, az MTA doktora

Titkár:
Jusztinger János PhD
Pécsi Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar
Római Jogi Tanszék
7622 Pécs
Dohány utca 1-3.
E-mail: jusztinger [dot] janos [at] ajk [dot] pte [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

Munkatudományi Albizottság

Elnök:
Fazekas Károly, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Titkár:
Gábor R. István, a közgazdaság-tudomány doktora
Budapesti Corvinus Egyetem
Közgazdaságtudományi Kar
Emberi Erőforrások Tanszék
1093 Budapest, Fővám tér 8.
Tel.: 482-5328
E-mail: igaborr [at] uni-corvinus [dot] hu

Gazdálkodás az Emberi Erőforrásokkal Albizottság

Elnök:
Dabasi-Halász Zsuzsanna PhD

Titkár:
Csehné Papp Imola PhD
Szent István Egyetem
Gazdasági és Társadalomtudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: 28/522-000/4029
E-mail: papp [dot] imola [at] gtk [dot] szie [dot] hu

Munkaügyi Kapcsolatok Albizottság

Elnök:
Neumann László PhD

Titkár:
Mélypataki Gábor
Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar
Agrár- és Munkajogi Tanszék
3515 Miskolc, Egyetemváros
Tel.: 46/565-111/23-84
E-mail: jogmega [at] uni-miskolc [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Gazdálkodástudományi Bizottság

Elnök:

Bakacsi Gyula
E-mail-cím: Bakacsi [dot] Gyula [at] uni-bge [dot] hu

Ipar- és Vállalatgazdasági Albizottság

Elnök:
Gelei Andrea
E-mail-cím: andrea [dot] gelei [at] uni-corvinus [dot] hu

Marketingtudományi Albizottság

Elnök:

Mitev Ariel Zoltán
E-mail-cím: ariel [dot] mitev [at] uni-corvinus [dot] hu

Vezetés- és Szervezéstudományi Albizottság

Elnök:
Dobák Miklós, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
E-mail-cím: miklos [dot] dobak [at] uni-corvinus [dot] hu

Emberi Erőforrás Munkabizottság

Elnök:
Poór József, az MTA doktora

Fogyasztói Magatartáskutatás Munkabizottság

Elnök:
Törőcsik Mária, a közgazdaság-tudomány kandidátusa

Képzési Munkabizottság

Elnök:
Szintay István PhD
E-mail-cím: szvmanor [at] uni-miskolc [dot] hu

Kommunikációmenedzsment Munkabizottság

Elnök:
Konczosné Szombathelyi Márta
E-mail-cím: kszm [at] sze [dot] hu

Közszolgálati és Nonprofit Marketing Munkabizottság

Elnök:
Józsa László, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
E-mail-cím: jozsal [at] sze [dot] hu

Publikációs Nívódíj Munkabizottság

Elnök:
Veres Zoltán, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
E-mail-cím: veres [dot] zoltan [at] kkfk [dot] bgf [dot] hu

Tudásmenedzsment Munkabizottság

Elnök:
Noszkay Erzsébet, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
E-mail-cím: enoszkay [at] bkf [dot] hu

Üzleti Marketing Munkabizottság

Elnök:
Simon Judit, a közgazdaság-tudomány kandidátusa
E-mail-cím: judit [dot] simon [at] uni-corvinus [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Közgazdaság-tudományi Bizottság

Pénzügytani Albizottság

Elnök:
Berlinger Edina PhD

Alelnök:
Csóka Péter PhD
Havran Dániel PhD

Titkár:
Váradi Kata PhD
Budapesti Corvinus Egyetem
Gazdálkodástudományi Kar
Pénzügyi és Számviteli Intézet
Befektetések és Vállalati Pénzügyek Tanszék

Vissza az áttekintéshez.

Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság

Afrika Albizottság

Elnök:
Kiss Judit, az MTA doktora

Titkár:
Tarrósy István PhD
Pécsi Tudományegyetem
Bölcsészettudományi Kar
Társadalmi Kapcsolatok Intézete
Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék
7624 Pécs, Ifjúság útja 6.
Telefonszám: +36 72 224229
E-mail cím: tarrosy [dot] istvan [at] pte [dot] hu

Latin-Amerika Albizottság

Társelnökök
: Ricz Judit és Nagy Sándor Gyula
Titkár: Soltész Béla

Vissza az áttekintéshez.

Regionális Tudományok Bizottsága

Digitális gazdaság területi dimenziói Albizottság

Elnök:
Rechnitzer János, az MTA doktora

Titkár:
Barsi Boglárka PhD
E-mail: barsib [at] rkk [dot] hu

Fogyasztás térbeli dimenziói albizottság

Elnök:
Sikos T. Tamás, az MTA doktora

Titkár:
Kovács András PhD
E-mail: Kovacs [dot] Andras2 [at] uni-bge [dot] hu

Innovációs Albizottság

Elnök:
Lengyel Balázs PhD

Titkár:
Vas Zsófia PhD
E-mail: vas [dot] zsofia [at] eco [dot] u-szeged [dot] hu

Módszertani Albizottság

Elnök:
Dusek Tamás PhD

Titkár:
Jakobi Ákos PhD
E-mail: jakobi [at] elte [dot] hu

Régionális fenntarthatóság Albizottság

Elnök:
Szlávik János, az MTA doktora

Titkár:
Sebestyénné Szép Tekla PhD
E-mail: szep [dot] tekla [at] uni-miskolc [dot] hu

Területi Tőke Albizottság

Elnök:
Fábián Attila PhD

Területpolitikai Albizottság

Elnök:
Faragó László, az MTA doktora

Titkár:
Szabó Pál PhD
E-mail: szabopalphd [at] gmail [dot] com

Városok és városrégiók Albizottság

Elnök:
Szirmai Viktória, az MTA doktora

Vidékgazdaság Albizottság

Elnök:
Káposzta József PhD

Titkár:
Tóth Tamás PhD
E-mail: toth [dot] tamas [dot] argi [at] gtk [dot] szie [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

Oktatási Munkabizottság

Elnök:
Katona Tamás, PhD
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Statisztikai és Demográfia Tanszék
6720 Szeged Tisza Lajos krt. 54.
Tel.: (62) 546-755
E-mail: tamas [dot] katona [at] t-online [dot] hu

Alelnök:
Tóth Attiláné, a filozófiai tudomány kandidátusa

Nemzetközi Munkabizottság

Elnök:
Kiss Endre, az irodalomtudomány doktora
Nyugat-magyarországi Egyetem, Doktori Iskola, Filozófiai Tanszék
9700 Szombathely, Károly Gáspár tér 4.
E-mail: andkiss [at] hu [dot] inter [dot] net

Alelnök:
Szilágyi György, a közgazdaság-tudomány doktora

Statisztikai Albizottság

Elnök:
Sándorné Kriszt Éva PhD
Budapesti Gazdasági Főiskola

Alelnök:
Laczka Éva PhD
Központi Statisztikai Hivatal

Titkár:
Kovács Péter, PhD
Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar
E-mail: kovacs [dot] peter [at] eco [dot] u-szeged [dot] hu

Jövőkutatási Albizottság

Elnök:
Tóthné Szita Klára PhD

Alelnök:
Schmidt Péter, az orvostudomány kandidátusa

Titkár:
Ligeti Zsombor PhD
BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Közgazdaságtan Tanszék
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2 Q ép.
Tel.: 463-1904
E-mail: ligetizs [at] kgt [dot] bme [dot] hu

Vissza az áttekintéshez.

Szociológiai Tudományos Bizottság

Oktatásszociológiai Albizottság

Elnök:

Csákó Mihály, a szociológiai tudomány kandidátusa, egyetemi docens (WJLF)
E-mail: mcsako [at] gmail [dot] com

Titkár:
Murányi István PhD, egyetemi docens (DE)

Szociálpolitika és Társadalompolitika Albizottság

Elnök:
Czibere Ibolya PhD, tanszékvezető, habilitált egyetemi docens (DE )
E-mail: czibere [dot] ibolya [at] arts [dot] unideb [dot] hu

Alelnök:
Rácz Andrea PhD, habilitált egyetemi docens (ELTE)

Szociális Munka Albizottság

Elnök:
Fábián Gergely PhD, főiskolai tanár (DE EK)
E-mail: fabian [dot] gergely [at] upcmail [dot] hu

Alelnök:
Budai István PhD, főiskolai tanár (SZIE)

Titkár:
Szoboszlai Katalin PhD, főiskolai docens (DE EK)

Vissza az áttekintéshez.