IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya

Akadémikusok emlékezete

A rovat szerkesztője Hamza Gábor egyetemi tanár (ELTE Állam- és Jogtudományi Kar), az MTA rendes tagja.

2024

 • Emlékezés Székely Györgyre (1924 -2016), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Hegedüs Sándorra (1847-1906), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára
 • Emlékezés Albin Eser-re (1935-2023), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti (külső) tagjára

 • Emlékezés Cziráky János Józsefre (1818—1884), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagjára

 • Emlékezés Szűcs Istvánra (1811–1891), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Kallós Lajosra (1819–1882), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Csoma Józsefre (1848–1917), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Jászay Pálra (1809-1852), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Karl Philipp Adolph von Vangerow-ra (1808-1870), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti (külső) tagjára

 • Emlékezés Földes Bélára (1848–1945), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára
 • Emlékezés Vlagyimir Nyikolajevics Kudrjavcevre (1923-2007) a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Apponyi Albertre (1846-1933), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagjára

 • Emlékezés Frankenburg Adolfra (1811–1884) a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Jerney Jánosra (1800–1855), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Zsoldos Ignácra (1803-1885), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Récsi Emilre (1822-1864), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Rudolf von Gneistre (1816-1895), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Michel Lesage-ra (1933-2009), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Concha Győzőre (1846-1933), a Magyar Tudományos Akadémia rendes, tiszteleti és igazgatósági tagjára

 • Emlékezés Lőrincz Lajosra (1935-2010), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Navratil Ákosra (1875-1952), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Kenéz Bélára (1874-1946), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

2023

 • Emlékezés Popovics Sándorra (1862-1935), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Erdei Ferencre (1910-1971) a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára


 • Emlékezés Serédi Jusztiniánra (1884-1945), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára


 • Emlékezés Fabriczy Sámuelre (1791-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Bibó Istvánra (1911-1979), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Baranyai Lipótra (1894-1970), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Jürgen Basedow-ra (1949-2023), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Balás Károly Antalra (1877-1953), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Beöthy Ákosra (1838-1904), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Fábián Gáborra (1795-1877), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Deák Farkasra (1832-1888), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Majláth Bélára (1831-1900), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Zichy Antalra (1823-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, tiszteleti és igazgatósági tagjára

 • Emlékezés Tasner Antalra (1808-1861), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Csikós-Nagy Bélára (1915–2005), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára
 • Emlékezés Kacskovics Lajosra (1806-1891), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Mádl Ferencre (1931–2011), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Reiner Jánosra (1865-1938), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Kőváry Lászlóra (1819-1907), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Jakab Elekre (1820-1897), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Tunyogi Csapó Józsefre (1790-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Polner Ödönre (1865-1961), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Zádor Györgyre (1799-1866), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Kollányi Ferencre (1863-1933), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Thallóczy Lajosra (1857-1916), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Botka Tivadarra (1802-1885), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagjára

 • Emlékezés Réz Mihályra (1878-1921), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Király Tiborra (1920-2021), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Domanovszky Endrére (1817-1895), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Télfy Ivánra (1816-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjára

 • Emlékezés Harmathy Attilára (1937-2022), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjára

 • Emlékezés Édouard Laboulaye-ra (1811-1883), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjára

 • Grosschmid Béni (1851-1938), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

2022

 • Szalay László (1813-1864), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Molnár Kálmán (1881-1961), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Kuncz Ignác (1841-1903), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Irk Albert (1884-1952), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • Emlékezés James Bryce-ra, a kiemelkedő jogtudósra – adalék a magyar-brit kapcsolatokhoz a római jog és a jogtörténet területén

 • Illés József (1871-1944), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Hajnik Imre (1840-1902), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Wenzel Gusztáv (1812-1891), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Tomcsányi Móric (1878-1951), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 • Divéky Adorján (1880-1965), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Gyárfás István (1822-1883), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Hoffmann Pál (1830-1907), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2021

 • Bajza József (1804-1858), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Szemere Pál (1785-1861), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Fáy András (1786-1864), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatótanácsi tagja

 • Vághy Ferenc (1776-1862), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági taga

 • Reviczky Ádám (1786-1862), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Nagy Miklós (1881-1962), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Vay Miklós (1802-1894), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja
 • Révész Imre (1826-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Szászy István (1899-1976), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Ferdinandy Geyza (1864-1924), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Schlauch Lőrinc (1824-1902), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Bartakovics Béla (1792-1873), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja
 • Kemény József (1795-1855), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagja
 • Sennyey Pál (1822-1888), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja
 • Vinkler János (1886-1968), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Magyary Géza (1864-1928), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Plósz Sándor (1846-1925), a Magyar Tudományos Akadémia rendes, igazgatósági és tiszteleti tagja
 • Ballagi Géza (1851-1907), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

2020

 • Keglevich Gábor (1784-1854), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Balla Antal (1889-1953) a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • Érdy János (1796-1871), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 • ifjabb Mailáth György (1818-1883), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagja

 • Mailáth György (1786-1861), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi tagja

 • Kállay Ferenc (1790-1861), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Köteles Sámuel (1770-1831), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Nagy Ferenc (1852-1928), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Pauler Gyula (1841-1903), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Pauler Tivadar (1816-1886), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Matlekovits Sándor (1842-1925), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és igazgatósági tagja

 • Frank Ignácz (1788-1850), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Sztrokay Antal (1780-1850), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Perger János (1791-1838), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Fabinyi Tihamér (1890-1953), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Tóth Lajos (1876-1936), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Buday László (1873-1925), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • Bruckner Győző (1877-1962), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Jekelfalussy József (1849-1901), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja
 • Vargha Gyula (1853-1929), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja

 • Wlassics Gyula (1852-1937), a Magyar Tudományos Akadémia rendes és tiszteleti tagja
 • Suhayda János (1818-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Fényes Elek (1807-1876), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1858 és 1867 között rendes tagja

 • Gorove István (1819-1891), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagja

 • Baintner János (1815-1881), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Bartal György (1785-1865), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági és tiszteleti tagja

 • Cziráky Antal Mózes (1772-1852), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Felsőbüki Nagy Pál (1777-1857), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi tagja

 • Ereky István (1876-1943), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Csáky Albin (1841-1912), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Beöthy Leó (1839-1886), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Palugyay Imre (1818-1866), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Dessewffy Aurél (1808-1842), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Császár Ferenc (1807-1858), a Magyar Tudományos Akadémia levelező és tiszteleti tagja

 • Dessewffy József (1771-1843), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatótanácsi és tiszteleti tagja

 • Francesco Saverio Nitti (1868-1953), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja

 • Szathmáry György (1845-1898), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja
 • Kállay Ferenc (1790-1861), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Teleki Domokos (1810-1876), a Magyar Tudományos Akadémia levelező, igazgatósági és tiszteleti tagja

 • Krajner Imre (1791-1875), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

2019

2018

 • Apponyi György (1808–1899), a Magyar Tudományos Akadémia igazgatósági tagja

 • Horvát Boldizsár (1822-1898), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja

 • Szászy-Schwarz Gusztáv (1858-1920), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Iványi Béla (1878-1964), a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja

 • Hauser Arnold (1892–1978), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja

 • Berzeviczy Albert (1853-1936), a Magyar Tudományos Akadémia elnöke

 • Csengery Antal (1822-1880), a Magyar Tudományos Akadémia másodelnöke (alelnöke)

 • Teleki József (1790-1855), a Magyar Tudományos Akadémia első elnöke

 • Moór Gyula (1888-1950), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Szász Károly (1798-1853), a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja

 • Mikó Imre (1805-1876), a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagja

2017

2016

2015