VIII. Biológiai Tudományok Osztálya

Állásfoglalások

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya állásfoglalása az NKFIH-OTKA pályázatok elbírálása körül kialakult helyzetre vonatkozóan

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya elfogadhatatlannak tartja a tudományfinanszírozással kapcsolatos szakmai döntések (rangsorok) bárminemű felülbírálatát, történjen az politikai, ideológiai, vagy akár személyes okból. Az Osztály felszólítja az NKFIH és az ITM apparátusát, hogy a jövőben az ilyen természetű beavatkozástól az ország tudománya érdekében tartózkodjon.

A fenti 72/2020. (IX.08.) számú osztályhatározatot az Osztály nyílt szavazás keretében hozta meg és többséggel, 4 tartózkodás mellett támogatta.

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya a Magyar Természettudományi Múzeum elhelyezésével kapcsolatos állásfoglalása

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya 2019. február 12-i ülésén (13/2019. (II. 12) osztályhatározat) csatlakozott az MTA Földtudományok Osztálya a Magyar Természettudományi Múzeum elhelyezésével kapcsolatos állásfoglalásához az alábbi kiegészítésekkel.

Az állásfoglalás nem csak az Ásvány- és Kőzettár és az Őslénytani Tár, hanem az Állattár, a Növénytár és az Embertani Tár esetében is érvényes.

Az osztály támogatja továbbá egy Debrecenben kialakítandó, újonnan létesítendő gyűjtemény koncepcióját és felhívja a figyelmet arra, hogy a Debreceni Egyetemen már vannak olyan kutatócsoportok, amelyek eme intézmény kiindulópontját jelenthetik.

Budapest, 2019. február 19.

A szúnyogállomány monitorozásának és célzott gyérítésének járványügyi fontossága - A Magyar Tudományos Akadémia felhívása és megoldási javaslata a döntéshozók számára, 2018.

Koncepcióváltás a védekezésben, országos monitorozás, biológiai gyérítés, rendszeres élőhely-térképezés, akkreditált laboratóriumok, célorientált szakértői gárda, a lakosság tájékoztatása és aktív bevonása a védekezésbe. Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya, az Agrártudományok Osztálya, az Orvosi Tudományok Osztálya és az MTA Ökológiai Kutatóközpont közös állásfoglalása.

Akadémiai állásfoglalás a Magyar Természettudományi Múzeumról

Elfogadták az MTA 189. közgyűlésén azt a határozatot, amelynek fő célja a Magyar Természettudományi Múzeum Növénytárában található gyűjteményi állomány helyzetének megnyugtató rendezése.

A dokumentum szerint a Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlése felkéri a Természettudományi Múzeum fenntartásában illetékes minisztériumot egy olyan, az MTA, a Múzeum, a Pedagógus Kar, a fenntartó minisztérium és az Eszterházy Károly Egyetem felelős képviselőiből álló bizottság felállítására, amelynek feladata a Természettudományi Múzeum körül kialakult helyzet tisztázása, megnyugtató megoldások kialakítása.

Az MTA Közgyűlése ezzel egyidejűleg kéri a Múzeumot fenntartó minisztériumot, hogy amíg a teljes Természettudományi Múzeum elhelyezése múltjához, fontosságához és nemzetközi hírnevéhez méltó módon meg nem oldódik, az ott elhelyezett gyűjtemények maradjanak eredeti helyükön.

A határozatot a Közgyűlés több mint nyolcvan százalékos többséggel fogadta el.

Precíziós gén és genomszerkesztés az élhetőbb világért a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Ökológiai Tudományos Bizottságának és Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottságának állásfoglalása „Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról” szóló T/14461 számú törvényjavaslatához”

Az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Ökológiai Tudományos Bizottságának a Közép-európai Egyetemmel (CEU) kapcsolatban hozott állásfoglalása

Az MTA Biológiai Osztályának állásfoglalása a T/1768. számú, ”A tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról” szóló törvényjavaslatról
Az Osztály 2014. november 14-i ülésén hozott állásfoglalása
Az állásfoglalás megjelent a Magyar Tudomány 2014 decemberi számában