Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Szexuális felvilágosító tananyagot készített az MTA-ELTE Egészségtudatos Gyermekekért Kutatócsoport

A tananyag használható tanórán és otthon is, egyéni és csoportos munkában is. Az elektronikus tananyag mindenki számára ingyenesen elérhető.

2023. október 6. Zsákai Annamária

A tananyag itt érhető el: https://tuti.elte.hu/ Tematikájában és eszközarzenáljában is új a tananyag: a szexuális felvilágosítás minden fontos témakörét lefedi. A kutatócsoport által végzett felmérés alapján beazonosított leggyakoribb tévhitek eloszlatása a célja, ill. TUDTAD-E kérdések adott válaszok formájában a felmérés alapján a bennük felmerülő gyakori kérdésekre is választ találnak a diákok a tananyagban. A tananyag használható önálló és csoportos munkában is, iskolában és családi körben is. Gyakorlófeladatok, videók, animációk, tanári segédletek kapcsolódnak az egyes témakörökhöz. Szószedet segíti a diákokat a definíciók közötti eligazodásban.

Az általános és középiskolai oktatásban tanító tanárok számára elérhető segédanyagok száma ebben a témakörben még mindig minimális. Ráadásul, napjainkban szexuális felvilágosító munkát az iskolákban külsős szervezetek, intézmények nem végezhetnek. Ezért is fontos, hogy megjelent, ez az új, elektronikus tananyag, aminek segítségével az egészségmagatartás fejlesztésében jelenlévő esélyegyenlőtelenség is talán csökkenthető.

* * *

Az MTA-ELTE Egészségtudatos Gyermekekért Kutatócsoport Zsákai, A., Annár, D., Koronczai, B., Molnár, K., Varró, P., Tóth, E., Szarvas, S., Tauber, T., Karkus, Z., Várnai, D. and Muzsnai, Á., 2023. A new monitoring system for nutritional status assessment in children at home. Scientific Reports, 13(1), 4155. doi: https://doi.org/10.1038/s41598-023-30998-x, D1 besorolású folyóirattananyagfejlesztő munkájához kapcsolódóan végzett kutatásának eredményeként kidolgozott új módszert mutatják be 'open access' formában megjelent tanulmányukban a kutatócsoport tagjai. A gyermekek tápláltsági állapotának becslésére dolgoztak ki olyan módszert, amellyel otthon, egyszerűen elvégezhető a becslés, illetve ismételt vizsgálatok esetén folyamatosan nyomon is követhetők a gyermekek tápláltsági állapotának változásai.

A módszer kidolgozásakor a kutatócsoport egyeztetett az Emberi Erőforrások Minisztériuma klinikai egészségügyi szakmai irányelvet kidolgozó kollégiumának bizottságával, szakértőivel, az irányelv útmutatásai és a nemzetközi ajánlások alapján készítették el a módszert. Az elemzésekhez szükséges testszerkezeti vizsgálatokat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Embertani Tanszékén végezték el.

A módszer a kutatócsoport honlapján ide kattintva elérhető