Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA–ELTE Kollaboratív Írás Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Bodó Csanád

Kutatócsoport elnevezése angolul:

MTA-ELTE Collaborative Writing Research Group

Kutatási téma

A kutatási program a magyar középiskolások írásbeliségének a diákok szociokulturális hátterével összefüggő jelentős különbségeivel foglalkozik. Míg a nemzetközi kutatások rámutattak arra, hogy az egyéni írásnak olyan pozitív hatásai vannak, amelyek befolyásolhatják az írásbeliség egészét, a kollaboratív írás iskolai vizsgálatával célunk annak feltárása, hogy ezek a hatások az írásbeliségben kevésbé jártas tanulóknál is előidézhetők-e. Ennek érdekében eltérő szociokulturális hátterű diákpárok közösen folytatott írásgyakorlatait alakítjuk ki és elemezzük kevert módszertan alkalmazásával. Egyszerre vállalkozunk körükben az írásbeliség általános gyakorlatainak etnográfiai feltárására, valamint annak a kérdésnek a megválaszolására, hogy a kollaboratív írás mint tudományos beavatkozás hatással van-e az iskolai írásbeliségre.