Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Nyelvfejlődési Zavarok Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Marton Klára

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-ELTE Language-Learning Disorders Research Group

Marton Klára az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a City University of New York-nak egyetemi tanára. Tanulmányai során gyógypedagógus és pszichológus diplomát, valamint neuropszichológus szakképesítést szerzett. Egyetemi doktori fokozatot az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1991-ben, Ph.D fokozatot a Graduate Center of the City University of New York Speech and Hearing Sciences programjában 1998-ban szerzett. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológiából habilitált 2009-ben. Számos nemzetközi kutatás vezetője és résztvevője; projektjeihez támogatást a National Institute of Health (NIH), a National Science Foundation (NSF), a Visegrád Alap, TÁMOP és több interdiszciplináris egyetemi kutatási alaptól nyert. A magyar Tudományos Akadémia Tudományos Minősítő Bizottságának ösztöndíjasa, valamint Szent-Györgyi Albert ösztöndíjas volt. Kutatási projektjei elsősorban a nyelv és a kognitív funkciók kapcsolatára vonatkoznak nyelvfejlődési zavart mutató gyermekeknél, szerzett nyelvi zavarral élő felnőtteknél és két- vagy többnyelvű gyermekeknél és felnőtteknél. Az elméleti alapkutatások mellett speciális mérőeszközök kidolgozását célzó alkalmazott kutatásokat is végez. Az MTM-ben 200 körüli közleménye található, melyeknek többsége angol nyelvű. Fontosabb angol nyelvű tanulmányaira a független hivatkozások száma 1000 fölött van. Nemzetközi konferenciák szervezésében rendszeresen részt vesz, tagja volt magyar és nemzetközi folyóiratok szerkesztőségi bizottságának, rendszeresen felkért bírálója nemzetközi pályázatoknak, folyóiratoknak és könyvkiadóknak, aktív tagja nemzetközi szakmai társaságoknak. Az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának törzstagja, a Gyógypedagógia Program vezetője, 8 éven át volt programvezetője a Ph.D. programnak “in Speech-Language-Hearing Sciences”, Graduate Center, CUNY, témavezetettjeinek száma (beleértve a már fokozatot szerzetteket is) 22. Az American Speech, Language, Hearing Association (ASHA) 2019-ben élethosszra szóló “fellow”-nak választotta.

Kutatási téma

A kutatócsoport az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán a Kognitív és Nyelvi Fejlődés Műhelyen belül alakult meg. A kutatócsoport magját képező kutatók számos diszciplína szakértői (kognitív neuropszichológia, nyelvészet, logopédia és zeneterápia). A tervezett kutatómunka több korábbi közös projektre épül, amelyeken belül a team tagjai különböző szerepkörökben működtek együtt és jelentettek meg közös publikációkat magyar és angol nyelven. A pályázat keretében megvalósítandó kutatás alapkutatási, eszközfejlesztési, diagnosztikus és terápiás hatásvizsgálati elemeket ötvöz, amelyeknek eredményeként innovatív szűrőeljárások és intervenciós módszerek kerülnek kidolgozásra a nyelvi eltérést és nyelvfejlődési zavart mutató gyermekek és a velük foglalkozó logopédusok és pedagógusok részére. A kutatócsoportban a kutatók, doktoranduszok, egyetemi hallgatók, és gyakorlati szakemberek közös munkája biztosítja a tudásalapú és az evidencián alapuló gyakorlat megvalósulását és a tapasztalatok visszaforgatását az egyetemi képzésbe és további elméleti kutatásokba