Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Matematikai Tanuláselméleti Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Szabó Csaba

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-ELTE Theory of Learning Mathematics Research Group

Kutatási téma

A tanulási folyamatról alkotott eddigi ismereteket alapvetően megváltoztatták a kísérleti pszichológia és a kognitív idegtudományok 2000-es évek elején született eredményei. Ezek az eredmények új lehetőségeket nyitnak meg a tananyag és tudás elsajátításában és a tanulók egyéni fejlődési pályáinak kialakításában. A hosszú távú tudás megszerzésének eddig ismert leghatékonyabb eszköze az előhívási hatás, amelyet többféleképpen be lehet építeni a tanórákba, például óra végi teszteléssel. A tanórákon játszott megfelelő társasjátékok elősegítik a formális logikai és geometriai gondolkodás fejlődését, a matematika miatti szorongás csökkenését. A problémafelvető készség ma már az alapkompetenciák közé tartozik, fejlesztése szerepet játszik az általános problémamegoldó képesség és egyéb kompetenciák kialakításában. A tanulási folyamat és a fenti módszerek hatékonyságát növelheti a játékosítás, amely a flow élmény elérésén keresztül növeli a tanulók elkötelezettségét. A kutatócsoport a fenti négy terület hatékonyságát vizsgálja a közoktatásban.

A kutatócsoport saját honlapja