Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

MTA-ELTE Idegen Nyelvek Oktatása Kutatócsoport

Kutatócsoport-vezető: Csizér Wein Kata

Kutatócsoport elnevezése angolul:
MTA-ELTE Foreign Language Teaching Research Group

Csizér Wein Kata

Csizér Kata egyetemi docens az ELTE BTK Angol-Amerikai Intézetében. Interdiszciplináris kutatásai az angol alkalmazott nyelvészet területén leginkább a nyelvtanulók egyéni különbségeire koncentrálnak és azt vizsgálják, milyen tényezők járulnak hozzá a nyelvtanulás sikerességéhez. Hazai és nemzetközi szinten számos publikációja van, a legfontosabbak közé a Palgrave Macmillan Handbook of Motivation for Language Learning szerkesztése (2019; Martin Lambbal, Alastair Henryvel és Stephen Ryannal), illetve a 2020-ban a Springer Nature-nél megjelent monográfiája (Second Language Learning Motivation in a European Context: The Case of Hungary) tartozik. A Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation (Akadémiai Kiadó) alapító szerkesztője és több folyóirat szerkesztőbizottságának tagja Magyarországon és külföldön.

Kutatási téma

A kutatócsoport az ELTE Bölcsészettudományi Karán az Angol-Amerikai Intézet Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékén alakult meg jelentős kutatási és tanítási tapasztalattal rendelkező munkatársakkal. Az alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógia kutatások célja, hogy olyan elméleti és gyakorlati ismeretekhez jussanak, amelyek az idegen nyelvek oktatását hatékonyabbá teszik különböző tanítási kontextusokban: a közoktástól a felsőoktatáson át a vállalati környezetig. Különös fontosságot tulajdonítanak az angol, mint lingua franca szerepének és annak hatására más nyelvek tanításakor, a dinamikus rendszerelméletek jelentőségének, a feladatalapú oktatásnak osztálytermi és online környezetben. Kutatásaik során figyelembe veszik a tanári tapasztalatokat és gyakorlatokat, valamint a változó tanulási környezetet, beleértve a hazai szabályozók szerepét.

A kutatócsoport saját honlapja

Első éves szakmai beszámoló (2022)

Félidős beszámoló (2023)

Megjelent közlemények (2021-2023)