Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Akadémiai program a közoktatás fejlesztésére

Meghirdette a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő programjának pályázatát a Magyar Tudományos Akadémia. Pályázatot nyújthatnak be felsőoktatási, különösképpen pedagógusképzéssel foglalkozó intézményekben foglalkoztatott főállású oktatók vagy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók, akik a kutatási pályázatukban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el.

2021. március 25.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Lovász László 2014-ben hirdette meg első alkalommal a közoktatás fejlesztésének tudományos megalapozását segítő, tág értelemben vett neveléstudományi kutatásokat támogató pályázatát „Szakmódszertani pályázat” címmel.

Az egyéves program nagy érdeklődést váltott ki, ezért az MTA elnöke 2016-ban négyéves kutatási programot indított Tantárgy-pedagógiai Kutatási Program néven, amely szintén jelentős sikereket ért el.

Ennek nyomán az MTA Elnöksége határozatban javasolta Freund Tamásnak, az MTA 2020-ban megválasztott elnökének, hogy a programot az Akadémia tekintse hosszú távú, stratégiai feladatának.

A most meghirdetett Közoktatás-fejlesztési Kutatási Pályázatra olyan felsőoktatási, különösképpen pedagógusképzéssel foglalkozó intézményekben foglalkoztatott főállású oktatók vagy kutatóintézetek által foglalkoztatott kutatók jelentkezhetnek, akik a kutatási pályázatukban bemutatott szakterületen jelentős szakmai eredményeket értek el.
A pályázatot benyújtó személynek (kutatócsoport-vezetőnek) a pályázat benyújtásának dátumánál legalább 3 évvel korábban megszerzett PhD-fokozattal kell rendelkeznie. A pályázónak (kutatócsoport-vezetőnek) kutatócsoportot kell létrehoznia.

A pályázat nyílt jellegű, a vissza nem térítendő támogatás folyósítására egy összegben előleg formájában, éves ütemezés szerint, időarányosan vagy teljesítésarányosan kerülhet sor. A megítélt összeg a pályázat keretében foglalkoztatott munkatársak (pl. fiatal kutatók, segédszemélyzet) bérére,
a kutatásba bevont személyek (pl. a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok) megbízási díjaira és járulékaira, dologi kiadásokra (pl. Open Access-díj, nyelvi lektorálás, konferencia-részvétel), a kutatáshoz szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, valamint rezsiköltségre (max. 10%) használható fel.

Az éves pályázati keret összege a Szakmai feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat terhére 200 millió Ft.

A pályázatonként kiosztható maximális összeg évi 20 millió Ft.

További részletek és a teljes pályázati felhívás itt olvasható.