Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

A kognitív terhelés hatása váratlan helyzetben hozott értékelő döntésekre

Az MTA-Renyi-ELTE Matematikadidaktikai Kutatócsoport nemrégiben megjelent közleménye a Learning and Instruction c. folyóiratban

Kondé Zoltán1, Kovács Zoltán3,4, Kónya Eszter2,4

1 DE, Pszichológiai Intézet, 2 Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Matematikai Intézet, 3 DE Matematikai Intézet, 4 MTA Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program, MTA-Rényi-ELTE kutatócsoport

Kutatásunkban értékelő döntések hatékonyságát vizsgáltuk váratlan helyzetekben a kognitív terhelés függvényében matematikaoktatási kontextusban. Iskolai döntési helyzeteket modelleztünk kísérleti reakcióidő méréses helyzetben, melyben gyors és azonnali válaszokat kell adni nem várt matematikai eseményekre. A modellezése elméleti és módszertani keretét a kognitív terhelés elmélet szolgáltatta. Ennek megfelelően a terhelés intrinzikus, tananyaggal összefüggő, és extrinzikus, kontextuális összetevőjét különböztettük meg.

A résztvevők (N=64) kettős feladat elrendezésben egyszerű matematikai kérdésekre adott alternatív válaszokat (tipikus, váratlan, hamis) ellenőriztek, miközben a feladat szempontjából irreleváns információkat kellett észben tartaniuk. Emellett a személyek munkamemória kapacitását teszteltük. Az eredmények szerint az ellenőrzési teljesítmény lényegesen lassabb és pontatlanabb volt, amikor a váratlan, de helyes válaszok kiértékelésére volt szükség. Ez az eredmény arra utal, hogy a váratlan nem sematikus válaszok kiértékelése, felhasználható sémák hiányában lényegesen nagyobb kognitív terhelést jelentő, lépésenkénti elemzésre hagyatkozik. A másodlagos emlékezeti terhelés jelentősen rontotta az érékelési hatékonyságot mindhárom választípus esetén. Ugyanakkor, a személyek WM kapacitásának figyelembevételekor a külsődleges terhelés hatása megszűnik. Ez arra utal, hogy a feladat szempontjából irreleváns kontextuális információk hatása a személyek kognitív erőforrásainak függvényében hátráltatja a feladatvégzés hatékonyságát. A jelen eredmények fényében a hosszú távú memóriában tárolt, jól szervezett és rugalmasan felhasználható sémák fontossága hangsúlyozható az osztályteremben bekövetkező, esetleges, váratlan eseményekre való hatékony reagálás érdekében.

A teljes cikk ide kattintva érhető el.