III. Matematikai Tudományok Osztálya

Ciprian Foias, akadémiánk tiszteleti tagja 2020. március 22-én, életének 86. évében elhunyt

2020. március 26.

Cipran Foias 1933. július 20-án született Resicabányán (Románia). Matematikusi diplomáját 1962-ben Bukarestben szerezte. A Román Tudományos Akadémia Matematikai Intézetében dolgozott, majd a Bukaresti Egyetem, (1966–1979), a Paris-Sud 11 University (1979–1983) az Indiana University (1983-2000), a Texas A&M University (2000-2016) professzora ill. "distinguished" professzora volt. Munkássága elsősorban az operátorelmélet és a parciális differenciálegyenletek területére esett, de jelentős eredményei voltak a spektrálelméletben, fraktálgeometriában, ergodelméletben, kontroll-elméletben, interpolációelméletben és matematikai közgazdaságtanban is. Fő kutatási területein két meghatározó monográfiának volt a társszerzője:
P, Constantin and C. Foias, Navier-Stokes equations (1988), Sz.-Nagy, Béla and C. Foiaş, Harmonic analysis of operators on Hilbert space (1967, 1970). Ezeken túl 9 további könyvet és 502 tudományos dolgozatot írt. Eredményeire több, mint 10 ezer hivatkozás született - ő az egyik legtöbbet idézett matematikus tudományterületén. A Szőkefalvi-Nagy Bélával írt monográfiája az operátorelmélet ún. függvénykalkulusát dolgozta ki, amely egy új, hatékony, a klasszikus harmonikus analízis eredményeit használó módszert adott. Munkásságáért megkapta az alkalmazott matematika Norbert Wiener-díját és tiszteletbeli doktorátust kapott a Temesvári és a holland Vrije egyetemtől. Az Indiana University 1995-ben Ciprian Foias-díjat alapított, a Texas A&M University pedig 2014-től tartja a róla elnevezett Ciprian Foias előadás-sorozatot. 1993-ban lett a Magyar Tudományos Akadémia Tiszteleti Tagja.