III. Matematikai Tudományok Osztálya

Az MTA Matematikai Tudományok Osztályának állásfoglalása az OTKA pályázatok elbírálásába történt beavatkozásról

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben fordult Palkovics László miniszter úrhoz, amelyben hangot adott megdöbbenésének, hogy az OTKA pályázatoknak a szakmai kollégiumok által felállított értékelési sorrendjét az ITM megváltoztatta. A Matematikai Tudományok Osztálya által meghozott határozat – egyetértésben a VIII. Biológiai Tudományok- valamint a XI. Fizikai Tudományok Osztályai véleményével – leszögezi, hogy egy ilyen beavatkozás ellentétes a nemzetközi gyakorlattal és a magyar hagyományokkal is.

2020. szeptember 17.

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke levélben fordult Palkovics László miniszter úrhoz, amelyben hangot adott megdöbbenésének, hogy az OTKA pályázatoknak a szakmai kollégiumok által felállított értékelési sorrendjét az ITM megváltoztatta.

A Matematikai Tudományok Osztálya által meghozott határozat – egyetértésben a VIII. Biológiai Tudományok- valamint a XI. Fizikai Tudományok Osztályai véleményével – leszögezi, hogy egy ilyen beavatkozás ellentétes a nemzetközi gyakorlattal és a magyar hagyományokkal is.

Az OTKA bizottságok rangsorai a pályázó kutatók tudománymetriai adatainak, tudományos teljesítményének, valamint a tudományos projektek szakmai tartalmának és költségtervének részletes elemzése nyomán születtek. Az OTKA bizottságaiban nemzetközi szinten is kiemelkedő kutatók vesznek részt.

Messzemenően károsnak és elfogadhatatlannak gondoljuk, hogy egy konszenzussal kialakított, gondosan előkészített szakmai döntést egy tudományterületi kompetenciával nem rendelkező harmadik fél - szélsőséges esetben egyszemélyi döntéssel - felülbírál.

A fenti 12./2020.(09.16.) számú osztályhatározatot az Osztály nyílt szavazás keretében hozta meg és többséggel, (26 igen 3 nem) támogatta.