III. Matematikai Tudományok Osztálya

Andrzej Schinzel, akadémiánk tiszteleti tagja 2021. augusztus 22-én, életének 85. esztendejében elhunyt

2021. november 26.

Andrzej Schinzel világhírű lengyel matematikus, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteleti tagja 2021. augusztus 22-én életének 85. esztendejében elhunyt.

Andrzej Schinzel 1937. április 5-én született a lengyelországi Sandomierzben. Matematikai tehetsége igen korán megnyilvánult.

Tanulmányait a Varsói Egyetemen végezte. Ezt követően Varsóban, a Lengyel Tudományos Akadémia Matematikai Kutatóintézetében dolgozott.

1960-ban Ph.D. fokozatot szerzett, 1974-ben professzornak nevezték ki. A Lengyel Tudományos Akadémia 1979-ben levelező, 1994-ben rendes tagjává választotta.

Andrzej Schinzel zseniális, igen termékeny kutató volt. Kutatásait elsősorban a számelmélet területén végezte. Ezek középpontjában az egy és többváltozós polinomok aritmetikai és algebrai tulajdonságainak, közöttük irreducibilitásának vizsgálata állt. A polinomok elméletének világviszonylatban az első számú szaktekintélye volt. Emellett számos alapvető fontosságú eredménnyel gazdagította a Diofantikus, az algebrai, az analitikus, a geometriai és az elemi számelméletet. Eredményeit két nagysikerű könyvben és több mint 350 tudományos dolgozatban publikálta.

Andrzej Schinzel számos hazai és nemzetközi tudományos elismerésben részesült. A Lengyel Tudományos Akadémia mellett tagja volt az Osztrák Tudományos Akadémiának és a Magyar Tudományos Akadémiának.

Szoros baráti szálak fűzték sok budapesti és debreceni matematikushoz, több közleménye jelent meg magyar társszerzőkkel közösen. Mindig szívesen jött Magyarországra. Nyolcvanadik születésnapja alkalmából a Magyar Tudományos Akadémián és a Debreceni Egyetemen személyesen, tudományos ülésszak keretében köszöntöttük.

Halálával a matematikus társadalom egy rendkívüli matematikust és embert veszített el. Mi magyar matematikusok emellett egy jó barátot is gyászolunk.