I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Osztályülés

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya 2019. december 9-én tartja következő ülését.

Napirend:

1.) A 2019. október 14-i osztályülés emlékeztetőjének elfogadása
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

2.) Doktori ügyek indítása

3.) Javaslat a KFB elnökére és az osztály könyvfelelősére
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

4.) Főszerkesztőváltás az Általános Nyelvészeti Tanulmányok folyóiratnál
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

5.) Jelölés 2020. évi akadémiai díjakra
Előterjesztő: É. Kiss Katalin, az osztály kitüntetési bizottságának elnöke

6.) Jelölés 2020. augusztus 20-i állami kitüntetésekre
Előterjesztő: É. Kiss Katalin, az osztály kitüntetési bizottságának elnöke

7.) Jelölés QP Akadémiai Kiválósági Díjra
Előterjesztő: É. Kiss Katalin, az osztály kitüntetési bizottságának elnöke

8.) A Nyelvtudományi Bizottság frissített folyóiratlistájának jóváhagyása
Előterjesztő: Tolcsvai Nagy Gábor, a Nyelvtudományi Bizottság elnöke

9.) Köztestületi tagfelvétel
Előterjesztő: Kertész András, osztályelnök

10.) Egyebek

Napirend után:

15.30, Felolvasóterem

Vásáry István, az MTA rendes tagja székfoglaló előadása: "Török és perzsa írásbeliség Timur és a Timuridák korában (XIV–XV. sz.)"