I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kölcsey Ferenc 200 éves Hymnusa

A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XIX. Századi Osztályának az MTA 196. közgyűléséhez kapcsolódó konferenciája

MEGHÍVÓ

a Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya és

a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének XIX. Századi Osztálya

Kölcsey Ferenc 200 éves Hymnusa

című konferenciájára az MTA 196. közgyűléséhez kapcsolódva

2023. május 15-én az MTA Székház (1051 Széchenyi István tér 9.) II. emeleti Nagytermébe.

I. szekció

Elnök: S. Varga Pál, az MTA rendes tagja

9:00
Ritoók Zsigmond, az MTA rendes tagja: Megnyitó

9:10
Balogh Piroska PhD: Kölcsey Hymnusa a neohumanista műfaji hagyomány tükrében

9:30
Fórizs Gergely PhD: Visszalépni a hőskorba. A Hymnus keletkezési kontextusáról

9:50
Hász-Fehér Katalin PhD: A Hymnus és a költészet orpheusi ereje

10:10
Hozzászólások

10:40
Kávészünet

II. szekció

Elnök: Madas Edit, az MTA rendes tagja

11:00
Bogárdi Szabó István, teológiai doktor: „Jó kedvvel” – A Hymnus és a zsoltárok

11:20
Szörényi László, az MTA doktora: A debreceni teológiaprofesszor, Varga István (1776-1831) Exegétika Theologiája és Kölcsey Hymnusa

11:40
Dávidházi Péter, az MTA rendes tagja: A Hymnus áldásának bibliai genealógiájához

12:00
Hozzászólások

12:30
Ebédszünet

III. szekció

Elnök: Hites Sándor PhD

14:00
Csörsz Rumen István PhD: Nektár és zivatar. A Hymnus régi és újabb előképeihez

14:20
Radnai Dániel Szabolcs PhD-hallgató: „Tiszának, Dunának...” Tájszemlélet Kölcsey íráshasználatában és a Hymnusban

14:40
Kim Katalin PhD: Erkel Ferenc Hymnuszának korai változatairól és kanonizációjáról

15:00
Kucserka Zsófia PhD: Tanuld meg önmagad! A Hymnus mint tananyag

15:20
Hozzászólások

15:50
Hites Sándor PhD: Zárszó a konferenciáról és annak tervezett kötetéről

Az előadásról kép- és hangfelvétel készül, részvételével egyben hozzájárul azok nyilvános publikálásához.

Az előadásról készült felvétel megtekinthető lesz az MTA YouTube-csatornáján.