I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Kenesei István rendes tagi székfoglaló előadása

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

tisztelettel meghívja Önt

KENESEI ISTVÁN, az MTA rendes tagja

Van képünk hozzá?
Nyelv – jelentés – vizualitás

címmel tartandó székfoglaló előadására.

Az előadás ideje: 2022. október 10. (hétfő) 11.00 óra

Az előadás helye: MTA Székház, Nagyterem
(1051 Budapest, Széchenyi István tér 9. II. emelet)

A székfoglaló előadás rövid összefoglalója

Korábban elsősorban a filozófiában, de újabban a pszichológiában és a nyelvészetben is időről időre fellángol a vita arról, hogy a vizualitásnak mi a jelentősége a gondolkodásban, a nyelvi közlések megformálásában és megértésében. Az antikvitástól kezdve, és csupán az elmúlt pár száz évet tekintve Locke, Berkeley és Hume, Frege, Russell és Wittgenstein, Saussure és Bloomfield, Johnson & Lakoff és Fodor, és még sokan mások mind állást foglaltak ebben a vitában pro vagy kontra.

A 20. század második felében a (neuro)pszichológiában is éles nézetkülönbségek jelentkeztek a vizuális memória természetének értelmezésében: az agyi képalkotó módszerek bizonyító erejére támaszkodva ez a vita az egyik oldal javára látszik eldőlni, vagyis a mentális képekben megvalósuló emlékezet prioritását mutatja a propozícionális, azaz kijelentés alapú reprezentációval szemben. Mindez azonban nem feltétlenül dönti el a nyelvi produkció mentális folyamatainak és a vizualitásnak a kapcsolatára vonatkozó eszmecserék kimenetelét,

Az utóbbi tízegynéhány évben szinte véletlen felfedezéseknek köszönhetően új ismeretekre tettünk szert a vizuális képzeletről, ami érdekes következtetések levonására ad alkalmat a nyelvi közlések megértése, illetve létrehozása vonatkozásában. A vizuális képzelettel nem rendelkező személyek tapasztalatai és a velük végzett kísérletek tanulságai váratlan lehetőségeket kínálnak fel számunkra, hogy a nyelv és a gondolkodás még feltáratlan aspektusaival egészítsük ki eddigi tudásunkat.

Az előadásban ezeket az eredményeket és feltevéseket járjuk körül számos példával és a kísérletek ismertetésével, rámutatva, hogy mit várhatunk, illetve milyen irányban érdemes kutatnunk a biztosabb válaszok reményében.