I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság (2005-2017)

Az Anyanyelvünk Európában Elnöki Bizottság ülésein elhangzott előadások:

2015. június 10. - Csernicskó István PhD, intézetigazgató: A magyar nyelv és beszélői Kárpátalján az "ukrán válság" tükrében
2014. október 28. - Bencze Lóránt, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója: A Magyar Nyelvstratégiai Intézetről
2013. június 4. - Gereben Ferenc, az irodalomtudomány kandidátusa, egyetemi tanár: Anyanyelv és olvasáskultúra a Kárpát-medence határon inneni és túli magyarsága körében (Szociológiai vizsgálatok tapasztalatai)
2012. november 21. - Bańczerowski Janusz, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár: Nyelvi helyzetkép az Európai Unióban és a lengyel nyelv jogi védelme
2012. június 20. - Pomozi Péter PhD: Az észt és finn nyelvpolitikai modell
2011. június 6. - Andrássy György, a filozófiai tudomány kandidátusa: A magyar nyelv helyzete nemzetközi jogi szemszögből: veszélyeztetettség és kihasználatlan lehetőségek
2010. október 28. - É. Kiss Katalin, az MTA levelező tagja: Mitől féltsük és mitől ne féltsük a magyar nyelvet?
2009. december 10. - Bárdosi Vilmos, a nyelvtudomány kandidátusa, egyetemi tanár: Globalizáció, Európa és nyelv. A francia példa
2007. október 29.
- Bősze Péter, az orvostudomány doktora: Az orvosi nyelv helyzete és teendők
Kiss Jenő, az MTA rendes tagja: A tudományos nyelvek, az anyanyelv és az értelmiségi elit
2006. november 21. - Kiefer Ferenc, az MTA rendes tagja: Az Európai Unió nyelvpolitikai irányelvei magyar szemmel
Péntek János, az MTA külső tagja: Magyar nyelvi tervezés a külső régiókban, különös tekintettel a tudományművelés nyelvi feltételeire
2006. július 11. - Kaán Miklósné Keszler Borbála, az MTA doktora, egyetemi tanár: A szaknyelvi helyesírásról
Balázs Géza, a néprajztudomány kandidátusa, egyetemi tanár: A magyar nyelvstratégia kérdéseiről