I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

BÉCSY TAMÁS-DÍJ 2023

2023-ban az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány a Bécsy Tamás-díjat megosztva ítélte Antal Klaudiának és Porogi Dorkának.

Antal Klaudia egyetemi tanulmányait az ELTE BTK szabadbölcsészet alapszakán, majd a KRE BTK színháztudomány mesterszakán végezte. 2022-ben a PTE BTK-n summa cum laude minősítéssel doktorált P. Müller Péter és Kiss Gabriella vezetésével. A részvételi színház politikussága című disszertációja innovatív tudományos munkaként kérdezett rá a hazai részvételi előadások elemezhetőségére a politikus színház perspektívájából. A kutatás felhívta a figyelmet a társadalmi tér és láthatósági rend újrafelosztásának lehetőségeire, valamint a közösség újjászervezésének az igényére, ami a részvételi színházi formákat a (civil) politika cselekvő örömével is összekapcsol(hat)ja. Antal Klaudia ezenfelül 2011 óta aktív színikritikus, aki ez időszak alatt számos felületen publikált értő és izgalmas olvasatokat kortárs tánc- és színházi előadások kapcsán. Elméleti és elemzői munkássága a színházi alkotás gyakorlati oldalával is kiegészült: dolgozott a FÜGE Produkció, illetve a KÁVA Kulturális Műhely munkatársaként, illetve számos bemutatónál rendezőasszisztensként, dramaturgként és produkciós vezetőként is. Antal Klaudia tehát az elmúlt évtized során kitartó és kiváló szakmai munkát tanúsított a részvételi színház kutatásának, a (beágyazott) színikritika gyakorlatának, valamint a független szcéna támogatásának a területein.

Porogi Dorka 2022-ben védte meg A színház ideje című PhD-disszertációját summa cum laude minősítéssel Jákfalvi Magdolna vezetésével a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. Kutatásának fókuszában a színészi munka rétegzettségének feltárása, a színészi alkotásfolyamat felépítése és egyrészt mentális, másrészt formalizált rögzítése áll. Gyakorló színházrendező, diplomáját a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetemen Babarczy László tanítványaként szerezte. E kettős, bölcsész és alkotói tapasztalattal sikeresen alkalmazza a művészet mint kutatás metodikáját, pl. Monori Lili, Ruttkai Éva, Ódry Árpád, Timár József egy-egy szerepének történészi elemzésekor, s mindezt ötvözi a kortárs színházfilozófia kérdésfelvetéseivel. Az ő fordításában jelent meg Alain Badiou A színház dicsérete című műve. Legutóbbi rendezései (Antigoné, Phaedra) a klasszikus szövegekben megőrzött, akár hétköznapinak is tekinthető női tragédiákat mutatják be. Jelenleg az SZFE-n végzett rendezőnők történetét tárja fel. A BTK ITI tudományos segédmunkatársa, a Theatron és a TMA könyvek szerkesztője.

A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, sokunk mesteréről. A díjat minden évben Bécsy Tamás születésnapján, augusztus 28-án hirdetjük ki és ősszel adjuk át.

2023-ban ötödik alkalommal adjuk át a Bécsy Tamás-díjat. Eddigi díjazottak:

2019. Muntag Vince
2020. Kelemen Kristóf
2021. Szabó-Székely Ármin
2022. Patonay Anita és Herczog Noémi

Gratulálunk a fiatal kutatóknak.

Jákfalvi Magdolna
MTA SzFTÁB elnöke