I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

Bécsy Tamás-díj 2022

2022-ben az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány a Bécsy Tamás-díjat megosztva ítélte Herczog Noéminak és Patonay Anitának.

Herczog Noémi az ELTE BTK angol-esztétika szakán végzett, a Színház- és Filmművészeti Egyetemen doktorált 2018-ban, a Színház folyóirat szerkesztője, az Élet és Irodalom színikritikusa, a Freeszfe oktatója, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karának adjunktusa. A Performativitás és hatalom ellenműködései a 20-21. század erdélyi és magyarországi színházában című nemzetközi kutatási projektben keretében A nők rejtett elnyomása a magyar színházi-hatalmi struktúrákban témában folytat kutatásokat. 2022. májusában jelent meg KUSS! Feljelentő színikritika a Kádár-korban című kötete (Pécs, Kronosz, 2022.), amely a szűkebb értelemben vett színháztudományi szakmán kívül komoly fogadtatásra talált a kulturális médiában, ezzel is ráirányítva a figyelmet a színháztudomány és a színikritika szerepére és jelentőségére, nemcsak a könyvében tárgyalt korszakban, hanem a jelen magyar társadalmában is. A könyv a tárgyba vont színháztörténeti perspektíván keresztül voltaképpen a nemzeti önismeret elmélyítéséhez is hozzájárul, és minden aktualizálás nélkül, szakszerűen és elegánsan mutat rá a színház és kritikája egykori és mai helyzete közötti analógiákra. Herczog Noémi könyve, tudományos könyvektől szokatlanul, az Írók Boltja sikerlistáján a hatodik helyig jutott.

Patonay Anita színész-drámatanár, drámapedagógus, az ELTE BTK magyar-történelem szakán végzett. A magyar TIE társulatok aktív és elismert tagja, aki miközben színházi nevelési előadások készítése mellett dolgozott ki különböző feldolgozó és beavató programokat, meseterápiás, kreatív zenei technikai felkészültségével a pedagógustovábbképzés megújításában is részt vett. A díjat a mozgalom magyarországi történetének feldolgozása miatt érdemelte ki, hiszen hat évnyi kutatómunkával megkezdte a színházi nevelési előadások előzményeinek feltárását. 2021-ben védte meg a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskolájában A színházi nevelési előadások (TIE) hagyománya Magyarországon. Az 1970-es és 1980-as évek gyermek- és ifjúsági előadásainak emlékezete című doktori értekezését, melynek külön érdeme a kísérőkötetnyi, majd’ tucatnyi Oral History interjú a hetvenes években aktív alkotókkal. A díj jelzi a színháztudomány mint diszciplína összetettségét és a döntnökök nyitottságát a színház mint nevelés gyakorlata felé.

A Bécsy Tamás-díjat az MTA Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottsága és a Theatron Műhely Alapítvány kutatóközössége alapította a veszprémi Színháztudományi Tanszék első induló szemeszterének 25. évfordulóján azzal a céllal, hogy ilyen módon emlékezzék meg a színháztudomány magyarországi intézményeinek megalapítójáról, sokunk mesteréről. A díjat minden évben Bécsy Tamás születésnapján, augusztus 28-án hirdetjük ki és ősszel adjuk át.

Gratulálunk a díjazottaknak.

Forrás: https://theatron.hu/hirek/becsy-tamas-dij-2022/