I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának állásfoglalása

Az I. osztály a 2022. szeptember 12-i ülésén, egy tartózkodás mellett, egyhangúlag támogatta a Színház- és Filmtudományi Állandó Bizottság alábbi nyilatkozatát.

Az MTA Küldetésnyilatkozatának szellemében bizottságunk kötelességének tartja szakterületünk tudományos minőségének védelmét.

Ezért tiltakozását fejezi ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskoláját vezető Karsai Györgynek, valamint a Doktori Tanács és a Habilitációs Bizottság szakmailag kompetens tagjainak indoklás nélküli, azonnali hatállyal végrehajtott felmentése ellen. A tudományos fokozatot és habilitált doktori címet adó szakmai műhely jelentős eredményekkel járult hozzá a magyar színházi és filmes kulturális örökség tudományos igényű feldolgozásához és a szakmai utánpótlás neveléséhez. E munka folytatása csak akkor lehetséges, ha a doktori és habilitációs eljárásokra továbbra is a színház- és filmművészet területén dokumentált alkotói életművel, valamint tudományos fokozattal rendelkező, hozzáértő szakemberek közreműködésével kerül sor. Bizottságunk felemeli szavát a tudományos minőséget súlyosan veszélyeztető személyi döntések ellen.