I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának állásfoglalása

Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya megdöbbenéssel értesült arról, hogy az Árpád-ház Program keretében 2017 óta készülő Királyok és szentek – Az Árpádok kora című, 90%-ban elkészült kiállítás és katalógus koncepciójának végső kialakítása alig három hónappal a tervezett megnyitó előtt annak az intézménynek a kezébe került, amelytől nem várható tudományos igényességű megvalósítás. Az osztály a leghatározottabban tiltakozik az ellen, hogy tudományos kérdésekben tudományon kívüli szempontok alapján döntsenek. Az osztály tagjai kifejezik szolidaritásukat az elfogadhatatlan döntés ellen távozásukkal tiltakozó kollégákkal.

  1. január 18.