I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A néprajztudomány helye és szerepe a 21. században

A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Néprajztudományi Intézet, a magyar etnográfia vezető intézménye 2017-ben ünnepli alapításának 50. évfordulóját.

Ebből az alkalomból 2017. november 21-én (kedden) 10.00 órai kezdettel jubileumi ünnepséget szervez a a Humán Tudományok Kutatóházában (1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.).

Az intézet központi feladatvállalásának tekinti a magyar néprajzi kutatások összefogását, a külföldi társintézményekkel való intenzív szakmai kapcsolattartást. Égisze alatt születtek meg és készülnek ma is a magyar etnográfia kézikönyvei, sorozatai. Az ünnepi tanácskozás célja egyrészt az intézet keretei között zajló legfrissebb néprajzi kutatási eredmények bemutatása, rávilágítva arra, hogy ezek miképpen épülnek az elődök munkáira, másrészt annak reprezentálása, hogy a néprajzi kutatások hogyan járulhatnak hozzá a kortárs társadalmi, gazdasági és kulturális folyamatok, kihívások és konfliktusok megértéséhez és menedzseléséhez, igazolva a néprajzi kutatások társadalmi hasznosíthatóságát.

Program

10.00 – 10.20 Köszöntők: Vékás Lajos, az MTA alelnöke és Fodor Pál, az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont főigazgatója

10.20 – 10.40 Paládi-Kovács Attila: Az MTA Néprajzi Kutatóintézete a 20. században

10.40 – 11.00 Balogh Balázs: Perspektívák és esélyek

11.00 – 11.20 Szemerkényi Ágnes: „Hasznos munkának nincsen fáradsága”. A Magyar Népköltészeti Lexikon munkálatairól

11.20 – 11.40 Vargyas Gábor – Mészáros Csaba: A terepmunka jelentősége a néprajztudományban. Két konferencia tanulságai

Kávészünet

12.00 – 12.15 Turai Tünde: Az ország határai, a kutatás határai, egy történelmi korszak határai. Projektbeszámoló és tanulságok

12.15 – 12.30 Szilágyi Zsolt: Etnofolk. A közép-európai népi kulturális örökség internetes prezentációja

12.30 – 12.45 Landgraf Ildikó: A kezdetektől fogva – Poszterkiállítás az intézet történetéből

Ebéd

14.00 – 14.15 Pócs Éva: Beszámoló a „Kelet–Nyugat”. Népi vallás a keleti és nyugati kereszténység határán: folyamatosság, változások és kölcsönhatások című kutatás eddigi eredményeiről

14.15 – 14.30 Mészáros Csaba: Határok összjátéka. Természetvédelem és identitás a magyar-szlovén határvidéken

14.30 – 14.45 Fülemile Ágnes: A megújuló Acta Ethnographica Hungarica

14.45 – 15.15 Sárkány Mihály: 50 év – 50 kép az intézet életéből

15.15 – 16.00 A Humán Tudományok Kutatóházának bejárása Borsos Balázs vezetésével

16:00 – Koccintás, baráti beszélgetés az intézet tárgyalójában (B.8.33)