I. Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya

A lekérdezés folyamatban...
loading...
   

Találatok

Keresés az adatbázisban

A keresés eredménye: 1423 találat

Név
Tudományterület
Baditzné Pálvölgyi Kata nyelvészet, nyelvpedagógia
Bajáki Rita Régi magyarországi irodalom
Bajner Mária nyelv-és irodalomtudomány
Bajzát Tünde alkalmazott nyelvészet
Dr. Bakonyi Gergely László irodalomtudomány
Bakonyi Kovács István XX. századi magyar irodalom
Bakró-Nagy Marianne Urali nyelvészet
Baksa Brigitta Alkalmazott néprajz - néprajzoktatás
Bakti Mária Fordítástudomány
Balassa M. Iván Néprajz, folklór, építészettörténet
Balatonyi Judit Flóra vallásantropológia, rítuskutatás, etnicitás
Balázs Géza Nyelvtudomány, néprajz-folklór
Balázs György Néprajztudomány, technikatörténet
Balázs L. Gábor szlavisztika, nyelvtörténet, bulgarisztika, kutatásmódszertan
Balázs Mihály Irodalomtörténet 
Bali János Európai etnológia
Bálizs Beáta színosztályozás, színnevek, kognitív színkategóriák, színek/színnevek története
Balkányi Magdolna Német irodalom, dráma-, színházelmélet
Balogh Balázs Társadalomnéprajz, tárgyi néprajz 
Balogh F. András Germanisztika
Balogh Jánosné Horváth Terézia Tárgyi néprajz
Balogh Judit leíró grammatika
Balogh Magdolna Összehasonlító irodalomtudomány
Balogh Mátyás
Balogh Péter Szemantika
Balogh Piroska magyar irodalomtörténet
Balogh Tamás A harmincas-negyvenes évek holland kultúrája
Baloghné Petkevics Olga Orosz nyelvészet
Balogné Bérces Katalin Angol nyelvészet
Banczerowski Janusz szláv nyelvek, nyelvi kommunikáció, általános és alkalmazott nyelvészet, szemantika, pragmatika, polonisztika
Bánréti Zoltán Strukturális, matematikai nyelvészet
Baranyiné Kóczy Judit kognitív szemantika
Barát Erzsébet nyelvtudomány
Barati András Iranisztika
Barátné Hajdu Ágnes Prof. Dr. könyvtártudomány, könyvtári osztályozás, tudásmenedzsment, olvasókörök
Barcsák János Virgil Angol-amerikai irodalom
Bárdos András Film- és videoművészet
Bárdos József A XIX. századi magyar irodalom története, Madách Imre élete és művei, illetve gyermekirodalom
Bárdosi Vilmos Francia nyelvészet, frazeológia, frazeográfia, lexikográfia
Barna Gábor Néprajz-folklór
Barótiné Gaál Márta Irodalomtörténet
Bársony Márton Összehasonlító irodalomtudomány, Esztétika
Barta Andrea latin nyelvészet
Barta Péter Francia nyelvészet, parömiológia
Bárth Dániel folklorisztika, történeti néprajz
Bárth M. János névtan, dialektológia, szociolingvisztika
Bartha Csilla Szociolingvisztika, kétnyelvűség, pragmatika
Bartha Elek néprajz, folklór
Bartha Júlia Összehasonlító néprajz
Bartha-Kovács Katalin XVIII. századi francia esztétika, festészetelmélet

1423 találat