VII. Kémiai Tudományok Osztálya

100 éve született Benedek Pál, az MTA rendes tagja

Az összeállítást készítette Érdi Péter, a kémiai tudományok doktora

2021. június 8.

Benedek Pál (1921 2009) emléke élénken él egykori tanítványai körében. Ő maga Varga József tanítványa volt a BME Kémiai Technológiai Tanszékén. "Vargától tanultam a legtöbbet az egyetemen, mégpedig nem azt, hogy mit kell csinálni az autoklávból távozó trutymóval a következő készülékben. Vargától azt lehetett megtanulni, hogyan kell viselkedni! A viselkedést most nem a protokoll szempontjából értem. Azt lehetett tőle megtanulni, hogy egy vegyészmérnök szakmai kérdésekben hogyan viselkedik."

Mintegy tizenöt évet töltött a magyar vegyipari kutatás és oktatás központjává fejlődött Veszprémben, alapítója volt a mai Pannon Egyetemnek, a MÁFKI-nak és a NEVIKI-nek . Később fontos szerepe volt Budapesten a Magyar Vegyipari Egyesülés Mérnöki Irodájának létrehozásában is és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanáraként a kémiai technológiai folyamatok modern számítástechnikai módszerekkel való elemzésének bevezetésében és elterjesztésében.

Tudományos meglátásai a jövőből visszanézve

Vegyészmérnöki tudomány: hangsúlyozta, hogy a termodinamika és a gazdaságtan átfedő szférájéba esik. A diszciplina axiomatikus felépítését is megadta. László Antallal közösen írt könyve, „A vegyészmérnöki tudomány alapjai” több generáció számára tankönyv is és példa is.

Bonyolult rendszerek. Az elsők között vette észre Magyarországon, hogy a rendszerelmélet nevű interdiszciplináris megközelítés teszi lehetővé a bonyolult, több idő- és térskálán áthúzódó jelenségek megértését és leírását. Kidolgozta a bonyolult vegyipari műveleti egységek leírásának elméletét és gyakorlatát.

Matematikai modellezés és számítógépes szimuláció .Az elsők között ismerte fel, hogy a matematikai modellezés és a számítógépes szimulácó a jövő nagy lehetőségei. Pontosabban szólva nemcsak lehetőség, hanem kötelezettség is. Egyik kezdeményezője és motorja volt a vegyipari műveleti egységek számítógépes szimulációját megvalósító SIMUL rendszer létrehozásának. A számítástechnikai kultúra elterjesztésében elévülhetetlen érdemei vannak.

Akadémiai székfoglalói

esemény számban mentek. Levelező (1973) és rendes tagsági előadásai (1986) „Mesterséges intelligencia a kémiában”, illetve „A modul elv” széles interdiszciplináris szemléletének hű visszatükröződései voltak.

Utóhang

Benedek akadémikus 79 éves korában adott interjújában jellemző stílusában így ítélte meg saját és közeli munkatársainak teljesítményét: "Az egész korszakot az jellemezte, hogy sok minden újdonság volt a világban, amit érzékeny mérnöki szemmel felfedeztünk és meg is próbáltunk Magyarországon adaptálni. Rendszerint sikertelenül. Sok minden félbemaradt, nem sikerült, csődbe jutott..."

Ma a tanítványok úgy látják, hogy Benedek professzor új szellemet képviselt, különleges hangot használt, minden mondatából a szabad gondolkodás levegője áradt. Hálával és szeretettel őrizzük emlékét.

Érdi Péter (a kémiai tudomány doktora)