VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2022. június hónap kiemelt publikációi

-Modeling the mechanical properties of polypropylene/lignin/flax hybrid composites
-Ferrofluids and bio-ferrofluids: looking back and stepping forward
-Development of a microplate-format direct optode sensor for ultra-high-throughput environmental and wastewater monitoring of Pb2+

2022. június 28.

Modeling the mechanical properties of polypropylene/lignin/flax hybrid composites

A polipropilén/lignin/len hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságainak modellezése

Materials & Design, 2022, 220, 110833
Pregi, E1,2; Kun, D1,2; Faludi, G1,2; Móczó, J 1,2; Pukánszky, B1,2
1Műanyag- és Gumiipari Laboratórium, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék. Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar. Budapesti Műszaki Egyetem, Műegyetem rkp. 3., H-1111 Budapest
2Anyag és Környezetkémiai Intézet, Természettudományi Kutatóközpont, ELKH Eötvös Lóránd Kutatási Hálózat, H-1519 Budapest, Pf. 286

Szakmai összefoglaló
A szerzők megfelelő modellek alkalmazásával mennyiségileg elemezték a komponensek hatását természetes erősítőanyagokkal módosított polipropilén kompozitok tulajdonságaira, hogy megvizsgálják szinergizmus esetleges létezését vagy a lignin határfelületi adhéziót javító hatását. A kétkomponensű kompozitokra létrehozott modelleket kiterjesztették háromkomponensű rendszerekre, hogy a hibrid kompozitok szakítószilárdságának és ütésállóságának összetételfüggése is leírhatóvá legyen velük.


Ferrofluids and bio-ferrofluids: looking back and stepping forward

Ferrofluidok és bio-ferrofluidok: hátratekintés és előrelépés

Nanoscale,
2022, 13
Socoliuc, V1; Avdeev, M, V2; Kuncser, K3; Turcu, R4; Tombácz, E5,6; Vékás, L1,7
1Romanian Academy – Timisoara Branch, Center for Fundamental and Advanced Technical Research, Laboratory of Magnetic Fluids, 300223 Timisoara, Romania
2Frank Laboratory of Neutron Physics, Joint Institute for Nuclear Research, 141980 Dubna, Moscow Reg.
3National Institute of Materials Physics, 077125 Bucharest-Magurele
4National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies, 400293 Cluj-Napoca
5University of Szeged, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, H-6725 Szeged
6University of Pannonia – Soós Ernő Water Technology Research and Development Center, H-8800 Nagykanizsa
7Politehnica University of Timisoara, Research Center for Complex Fluids Systems Engineering, 300222 Timisoara

Szakmai összefoglaló
A mágneses és folyadék tulajdonságokat egyszerre mutató érdekes rendszereket, a mágneses folyadékokat mutatjuk be. A nem-vizes, ultrastabil ferrofluidok mérnöki alkalmazásai (a tömítések, lengéscsillapítók, hűtők stb.) már az 1960-as évek óta terjednek. Újabban a vizes, biokompatibilis ferrofluidok – bio-ferrofluidok – és potenciális gyógyászati, biotechnológiai és környezetvédelemi alkalmazásaik iránt óriási az érdeklődés. Áttekintjük az előállításukat, jellemzésüket, alapvető ferrohidrodinamikájukat, határfelületi és áramlási tulajdonságaikat, valamint a legújabb fejlesztéseket az érzékelők, aktuátorok és csepptechnológiai alkalmazások területén

Development of a microplate-format direct optode sensor for ultra-high-throughput environmental and wastewater monitoring of Pb2+

Mikrotálca-alapú direkt típusú optódszenzor fejlesztése Pb2+ környezeti- és szennyvízmintákban történő nagy áteresztőképességű vizsgálatára

Analytica Chimica Acta, 2021, 1167
Golcs, Á1; Dargó, G2; Balogh, Gy,T2,3; Huszthy, P1; Tóth, T1,4
1Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, Budapest, 1111 Szent Gellért tér 4.
2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, Budapest, 1111 Budafoki út 8.
3Szegedi Tudományegyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Szeged, 6720 Eötvös utca 6.
4Energiatudományi Kutatóközpont, Sugárkémiai Laboratórium, Budapest, 1121 Konkoly-Thege Miklós út 29-33.

Szakmai összefoglaló
Az új módszer képes 0,1 ml mintatérfogatból óránkénti 700 minta vizsgálata mellett információt szolgálatatni szennyezett felszíni-, talaj-, illetve szennyvizek toxikus ólomiontartalmáról, a korábbi lehetőségeknél egyszerűbben, gyorsabban és mintaelőkészítés nélkül, főként a fejlődő országok lehetőségeire szabva. Az eljárás mesterségesen előállított szenzormolekulákon alapul, melyek UV-fénnyel történő besugárzás következtében eltérően fluoreszkálnak a minták ólomionmennyiségének függvényében.