VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2023. január hónap kiemelt publikációi

2023. február 1.

Delamination of Layered Double Hydroxide in Ionic Liquids under Ambient Conditions

Réteges kettős hidroxidok mérsékelt körülmények között történő delaminációja ionos folyadékokban

The Journal of Physical Chemistry Letters, 2022
Dóra Takács1,2, Gábor Varga2, Edit Csapó2,3, Andrej Jamnik4, Matija Tomšič4, István Szilágyi1,2

1MTA-SZTE Lendület “Momentum” Biocolloids Research Group, University of Szeged
2Interdisciplinary Excellence Center, Department of Physical Chemistry and Materials Science, University of Szeged
3MTA-SZTE Lendület “Momentum” Noble Metal Nanostructures Research Group, University of Szeged
4Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Večna pot 113, Ljubljana, Slovenia

Szakmai összefoglaló
A kétdimenziós nanoanyagok iránti megnövekedett érdeklődés olyan hatékony, gazdaságos és környezetbarát delaminálási folyamatokat igényel,

amelyekkel az iparban történő alkalmazásuk fenntartható. A hagyományos módszerek fő problémája, hogy több lépéses folyamatokban játszódnak le, környezetkárosító toxikus oldószerek és adalékanyagok bevonásával. A jelen közlemény réteges kettős hidroxidok szerkezetének megbontásával foglalkozik ionos folyadékok jelenlétében. Az ionos folyadékok szobahőmérsékleten folyékony, sószerű vegyületek, melyekben a lamellás szerkezet szétesése a rétegközi vonzás a leárnyékolódása miatt következik be. Az eredmények alapján ionos folyadékokban történő delaminálás kiváló módja a nanolapokat tartalmazó diszperziók egy lépésben történő előállítására nem illékony, zöld oldószerek felhasználásával.

Functionalizing aerogels with tetraazamacrocyclic copper(II) complexes: Nanoenzymes with superoxide dismutase activity

Tetraazamakrocikus réz(II)-komplexekkel funkiconalizált aerogélek: Szuperoxid-dizmutáz aktivitású nanoenzimek

Applied Surface Science, 2023
Norbert Lihi1, Zoltán Balogh1,2,3, Róbert Diószegi1,2, Attila Forgács1, Krisztián Moldován1,2, Nóra V. May4, Petra Herman1, István Fábián1 , József Kalmár1

1ELKH-DE Mechanisms of Complex Homogeneous and Heterogeneous Chemical Reactions Research Group, Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Debrecen
2Doctoral School of Chemistry, University of Debrecen
3Neutron Spectroscopy Department, Centre for Energy Research
4Centre for Structural Science, Research Centre for Natural Sciences

Szakmai összefoglaló
A szerzők ciklén és ciklám ligandumok réz(II)-komplexeit rögzítették mezopórusos szilika aerogél hordozón. Az így előállított aerogélek nanoenzimként funkcionálnak, mivel jelentős szuperoxid dizmutáz aktivitásuk van, amely jobb, mint az oldatfázisú réz(II)-komplexeké. Az immobilizáció eredményeképp kialakult új kémiai környezet, a réz(II) centrumok közötti kellő távolság és a póruson belüli zárt tér hatás járulnak hozzá a megnövekedett enzimaktivitáshoz.

Optimisation of PET glycolysis by applying recyclable heterogeneous organocatalysts

A PET glikolízisének optimalizálása visszaforgatható heterogén organokatalizátorok alkalmazásával

Green Chemistry, 2022
Zsuzsanna Fehér1, Johanna Kiss1, Péter Kisszékelyi1, János Molnár2, Péter Huszthy1, Levente Kárpáti2, József Kupai 1

1Department of Organic Chemistry and Technology, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics
2Laboratory of Plastics and Rubber Technology, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics,

Szakmai összefoglaló
Két heterogén organokatalizátort, egy kereskedelmi forgalomban kaphatót (trialkil-aminnal módosított szilikagél) és egy újonnan előállítottat (TBD-vel módosított szilikagél) alkalmaztunk a PET depolimerizációjában, kiváló termeléssel. A reakciókörülményeket kísérlettervezéssel optimalizáltuk. A katalizátorokat öt ciklusban visszaforgattuk a katalitikus aktivitás jelentős csökkenése nélkül. Munkánk bizonyítja a szilárd hordozós organokatalizátorok PET-glikolízisben való alkalmazhatóságát.

Közérthető ismertető
Használt PET-palackokból készült őrleményt bontottunk le kiváló termeléssel szilikagélhez rögzített organokatalizátorok segítségével, amelyek szűrés után újra felhasználhatók, így gazdaságos lehet az iparban való alkalmazásuk. A kémiai újrahasznosítás előnye, hogy a reakció terméke, amely a műanyag alapegysége, felhasználható a műanyag újbóli előállítására a körforgásos gazdaság érdekében.