VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2022. december hónap kiemelt publikációi

2023. január 4.

Catalytic Decomposition of Long-Chain Olefins to Propylene via Isomerization-Metathesis Using Latent Bicyclic (Alkyl)(Amino)Carbene-Ruthenium Olefin Metathesis Catalysts

Hosszú szénláncú olefinek katalitikus lebontása propilénné izomerizációs-metatézis eljárással, látens, biciklusos (alkil)(amino)karbén-ruténium olefin metatézis katalizátorok alkalmazásával

Angewante Chemie International Edition, 2022
Márton Nagyházi1, Ádám Lukács1, Gábor Turczel1, Jenő Hancsók2, József Valyon1, Attila Bényei3, Sándor Kéki4, Róbert Tuba1

1Institute of Materials and Environmental Chemistry, Eötvös Loránd Research Network, Research Centre for Natural Sciences
2Environmental and Chemical Engineering, Department of MOL Hydrocarbon and Coal Processing, University of Pannonia
3Department of Pharmaceutical Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Debrecen
4Department of Applied Chemistry, Faculty of Science and Technology, University of Debrecen

Szakmai összefoglaló
Kiemelkedő hatékonyságú tandem izomerizációs és metatézis (ISOMET) reakciót katalizáló rendszer fejlesztése valósult meg az 1-oktadecénnek – mint a polietilén pirolízis olaj egyik leghosszabb szénláncú komponensének – propilénné történő lebontására. Ez az eljárás megteremti annak a lehetőségét, hogy napjaink rendkívüli környezetterhelését okozó műanyagait katalitikusan olyan vegyületekké alakítsuk át, amelyek a jövőben a körkörös gazdaság fontos és fenntartható elemeit képezhetik.

Közérthető ismertető
Olyan zöldkémiai eljárás kidolgozása valósult meg, amely megteremti annak a lehetőségét, hogy napjaink rendkívüli környezeti terhelést okozó, a természetben nem lebomló műanyagait olyan vegyületekké alakítsa át hatékonyan, környezetbarát módszerekkel, amelyek magas hozzáadott értékű alapanyagává válhatnak a körkörös gazdaságnak.

Monitoring Protein Global and Local Parameters in Unfolding and Binding Studies: The Extended Applicability of the Diffusion Coefficient—Molecular Size Empirical Relations

Fehérjék globális és lokális paramétereinek változása letekeredés és kötődés során, az empirikus molekulatömeg—diffúziós együttható összefüggések általános alkalmazása

Analytical Chemistry, 2022
Lilla Csenge Szabó1,2, Fanni Sebák1, Andrea Bodor1
1ELTE TTK, Kémiai Intézet, Analitikai- és BioNMR Laboratórium
2ELTE Hevesy György Kémia Doktori Iskola

Szakmai összefoglaló
A globuláris és rendezetlen biomolekulák eltérő hidrodinamikai sajátságait kihasználva kidolgoztunk egy PFG-NMR technikán alapuló módszert fehérjék globális paramétereinek vizsgálatára. Megfelelő hőmérséklet és viszkozitás korrekciók segítségével általánosan alkalmazható transzlációs diffúziós együttható – moláris tömeg változást leíró empirikus összefüggéseket állítottunk fel. Összefüggéseink alkalmazhatóságát a fehérje letekeredés jelenségének követésén keresztül teszteltük, és különböző denaturáló közegek hatását vizsgáltuk. Empirikus egyenleteink felhasználhatók többek között aggregációs folyamatok, oligomerizáció tanulmányozására is. Kimutattuk továbbá, hogy míg a hatóanyag kutatásokban, oldhatóság növelés céljából kis mennyiségben jelen levő dimetil-szulfoxid a fehérjék globális, hidrodinamikai paramétereire nincs hatással, addig az atomi környezetekben eltérések tapasztalhatók, az oldószer molekula kötődése befolyásolhatja a hatóanyag kötődését.

Közérthető ismertető
Biológiai és gyógyszerkutatási vizsgálatokban egyik kulcskérdés a fehérjék feltekeredettségi állapota, ennek megfelelő jellemzése. Analitikai és BioNMR Laboratóriumunkban kidolgoztunk egy gyors és egyszerű NMR spektroszkópiai méréseken alapuló módszert, mellyel fehérjék/biomolekulák transzlációs diffúziós sajátságai vizsgálhatók. A technika segítségével sikerült különböző kísérleti körülmények mellett molekula tömeg – transzlációs diffúziós együttható empirikus összefüggéseket meghatároznunk, melyek széleskörű bioanalitikai alkalmazást tesznek lehetővé. Így sikerrel alkalmazhatók fehérjék denaturálásának/hibás feltekeredésének; vagy aggregációjának követésére; illetve kölcsönhatások vizsgálatában is. Hasznos támpontot jelentenek ilyen típusú eredmények a hatóanyag kutatásban, illetve a fehérjék jellemzésében, viselkedésének megértésében is segítségre vannak.


Enantioselective high-performance liquid chromatographic separation of fluorinated ß-phenylalanine derivatives utilizing Cinchona alkaloid-based ion-exchanger chiral stationary phases

Fluorozott ß-fenilalaninek enantioszelektív elválasztása Cinkóna alkaloid alapú ioncserélő királis állófázisokon nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiával

Journal of Chromatography A, 2022
Gábor Németi1, Róbert Berkecz1, Sayeh Shahmohammadi2, Enikő Forró2, Wolfgang Lindner3, Antal Péter1, István Ilisz4
1Institute of Pharmaceutical Analysis, Interdisciplinary Excellence Centre, University of Szeged
2Institute of Pharmaceutical Chemistry, University of Szeged
3Department of Analytical Chemistry, University of Vienna, Austria
4Institute of Pharmaceutical Analysis, Interdisciplinary Excellence Centre, University of Szeged

Szakmai összefoglaló
A Szegedi Tudományegyetem Gyógyszeranalitikai Intézetében Ilisz István vezetésével működő Elválasztástechnikai kutatócsoport nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztett fluorozott fenilalaninszármazékok enantiomereinek elválasztására. Az enantioszelektív elválasztásokra ioncserélő tulajdonságú állófázisokat alkalmaztak. A rendszerek termodinamikai jellemzésével kapott eredmények jelentősen segítik a királis felismerés megértését, királis elválasztások tervezését.

Közérthető ismertető
Ilisz István vezetésével működő kutatócsoport nagyhatékonyságú folyadékkromatográfiás módszert fejlesztett fluorozott fenilalaninszármazékok enantiomereinek elválasztására. Az ioncserélő tulajdonságú állófázisok alkalmazásával kapott eredmények potenciális farmakonok vizsgálata során segítik az egyes enantiomerek hatásának különálló vizsgálatát, illetve a királis szennyezők meghatározását.