VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2021. december hónap kiemelt publikációi

-Feltételesen aktiválható, látható fényre érzékeny fotolabilis védőcsoportok, Journal of the American Chemical Society, 2020, volume 142, 15164-15171
- Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék előállítása és összetételének hangolása szikrakisülési generátorral, Scientific Reports 2021, volume 11, 5117
-NORD spektroszkópia: villámgyors mérések holtidő nélkül, Angew Chem Int. Ed., 2021 volume 60, 13587-13590

2022. január 5.

Conditionally Activatable Visible-Light Photocages

Feltételesen aktiválható, látható fényre érzékeny fotolabilis
védőcsoportok

Journal of the American Chemical Society
2020, volume 142, 15164-15171
Bojtár, M1; Németh, K1; Domahidy, F1, Knorr,G1; Verkman, A1; Kállay, M2; Kele, P. 1
1Kémiai Biológia Kutatócsoport, Természettudományi Kutatóközpont, Szerves Kémiai
Intézet
2Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Fizikai Kémia és
Anyagtudományi Tanszék

Szakmai összefoglaló
Munkánk eredményeként kifejlesztettünk egy új fotokémiai elven működő rendszert. Ez egy olyan multifunkcionális blokkolócsoportot jelent, amely képes a rákos sejteket célzó, bioortogonális funkciós csoporttal módosított irányító molekulákhoz (például antitestekhez) kapcsolódni, miközben fényérzékennyé válnak, és a megfelelő hullámhosszú lézerrel besugározva elengedik a hozzákapcsolódó terápiás hatóanyagot. Az új fotokémiai elvet és működőképességét egy olyan vegyület segítségével mutattuk be élő, rákos sejtvonalakon, amely fluoreszcenssé alakult, amikor szabaddá vált, így a folyamat pontosan látható volt fluoreszcens mikroszkópon
keresztül.

Full range tuning of the composition of Au/Ag binary nanoparticles by spark discharge generation


Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék előállítása és összetételének hangolása szikrakisülési generátorral

Scientific Reports
2021, volume 11, 5117
Kohut, A1,2; Villy, L.P1; Kéri, A2,3; Bélteki, Á3; Megyeri, D1 ; B. Hopp, D1,2; G. Galbács, G2,3; Zs. Geretovszky, Zs1,2
1Department of Optics and Quantum Electronics, University of Szeged, Dóm sq. 9, Szeged 6720,Hungary
2Department of Materials Science, Interdisciplinary Excellence Centre, University of Szeged, Dugonics sq. 13, Szeged 6720, Hungary
3Department of Inorganic and Analytical Chemistry, University of Szeged, Dóm sq. 7, 6720 Szeged, Hungary

Szakmai összefoglaló

Magyar nyelvű közérthető ajánló szöveg: Az Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék speciális plazmonikai és katalitikus tulajdonságaik miatt nagyon előnyösen alkalmazhatók számos gyakorlati területen. Jelen munkánkban egy új, gyors, tiszta és hatékony eljárást mutatunk be ezen nanorészecskék kontrollált összetétellel való előállítására elektromos szikrakisülés révén. Az eljárás előnye, hogy akár a részecskék koncentrációja, akár az átlagos mérete rögzíthető. A részecskék összetételének predikciójára alkalmas félempirikus modellt is leírunk.

Közérthető ismertető
Az Au/Ag kétkomponensű nanorészecskék speciális plazmonikai és katalitikus tulajdonságaik miatt nagyon előnyösen alkalmazhatók számos gyakorlati területen. Itt egy új, gyors, tiszta és hatékony eljárást mutatunk be ezen nanorészecskék kontrollált összetétellel való előállítására elektromos szikrakisülés révén. Az eljárás előnye, hogy a részecskék koncentrációja vagy átlagos mérete is rögzíthető.

NORD: NO Relaxation Delay NMR Spectroscopy

NORD spektroszkópia: villámgyors mérések holtidő nélkül

Angew Chem Int. Ed.,
2021 volume 60, 13587-13590
T. Nagy, M1; E. Kövér, K.2; W. Sørensen, O.3
1MTA-DE Molekuláris Felismerés és Kölcsönhatás Kutatócsoport, Debreceni Egyetem
2Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, Kémia Intézet, Debreceni Egyetem
és MTA-DE Molekuláris Felismerés és Kölcsönhatás Kutatócsoport, Debreceni Egyetem
3Koppenhága, Dánia

Szakmai összefoglaló
Kutatócsoportunk egy olyan egyedülálló mérési módszert fejlesztett ki, melyben különböző NMR-kísérletek összefűzésével és a modulok közötti relaxációs idő elhagyásával extrém rövid idő alatt juthatunk a molekulák szerkezetmeghatározásához szükséges 1H-1H és 1H‐13C korrelációs térképekhez. Így például egy triszaccharid vagy a humán gyógyászatban is alkalmazott hidrokortizon molekula teljes NMR jelhozzárendelése a mindössze 2 perc kísérleti idő alatt rögzített spektrumsorozat alapján már megvalósítható.