VII. Kémiai Tudományok Osztálya

2023. április hónap kiemelt publikációi

2023. április 28.

A synthetic machine learning framework for complex crystallization processes: the case study of the second-order asymmetric transformation of enantiomers

Szintetikus gépi tanulási keretrendszer komplex kristályosítási folyamatokhoz: az enantiomerek másodrendű aszimmetrikus átalakulásának esettanulmánya

Chemical Engineering Journal, 2023
Edith Alice Kovács1, Botond Szilágyi2

1Department of Differential Equations, Institute of Mathematics, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary
2Department of Chemical and Environmental Process Engineering, Faculty of Chemical Technology and Biotechnology, Budapest University of Technology and Economics, Budapest, Hungary

Szakmai összefoglaló
Az enantiomerek elválasztása kritikus a gyógyszeriparban. Ennek egy hatékony, ám összetett módját tanulmányoztuk egy hibrid modellezési keretrendszert fejlesztve. A tisztítási folyamat tervezéséhez kritikus, eddig részben ismeretlen összefüggéseket tártunk fel. Az bevezetett módszerrel kapott eredményeket metaanalízissel ellenőriztük, ami egyben a keretrendszert is validálta. Ezáltal a módszerünk bevethető komplex ipari folyamatok tervezésekor, akár jóval az első kísérletek végrehajtása előtt.

Közérthető ismertető
Gépi tanulási eljárásokat alkalmaztunk olyan gyógyszeripari folyamatokra, ahol nem állnak rendelkezésre valós adatok. Ehhez ú.n. szintetikus adatokat generáltunk részletes, fizikai alapú szimulációkkal. Az így nyert adatbázis elemzése nemcsak jól reprodukálta az általunk ismert közlemények következtetéseit, de azon túl is mutatott, új lehetőségeket teremtve (nem csak) a gyógyszergyártás számára.


What to drink? Microplastic problems, current situation

Mit is iszunk? Mikroműanyag-problémák, jelenlegi helyzet

Digitális könyv, 2022, Akadémiai Kiadó, ISBN: 978 963 454 850 8
Renáta Berta, Orsolya Adamcsik, Ildikó Galambos, Nikoletta Kovács, Gábor Maász, Zita Zrínyi, Etelka Tombácz

Soós Ernő Research and Development Center, University of Pannonia, Nagykanizsa

Szakmai összefoglaló
A műanyagok mesterségesen előállított, szintetizált termékek, a múlt században elindított ipari gyártásuk volumene és sokfélesége rohamosan – az ezredfordulón megkétszerezett globális évi terméssel – növekszik. A műanyagtermékek mára már nélkülözhetetlenek a mindennapi életünkben, azonban természetidegen anyagok, a sokféle műanyagtermék több mint száz éve, nagyrészt hulladékként halmozódik a Földön.A környezetben szétszóródott műanyagdarabok főleg a mechanikai erők és az UV sugárzás hatására aprózódnak, idővel mikro- (5 mm alatti) és még kisebb, nanoműanyag- (1 µm alatti) szemcsékké alakulnak. A levegőben, a vizekben és a talajokon szétszóródnak, beléegezve, lenyelve bekerülnek a táplálékláncba, és a szervezetben mindenhová behatolnak.A könyv hat fő fejezetében bemutatjuk a mikroműanyagok fontosabb tulajdonságait, tárgyaljuk előfordulásukat különböző típusú vizkben (felszíni víz, ivóvíz – palackozott, illetve csapvíz, és nem ivóvíz – ipari vizek és szennyvíz), ismertetjük a mikro-/nanoműanyagok egészségügyi hatásait, a törvényi szabályozásukat (EU és magyar), a kimutatási lehetőségeket, az analitikai módszereket és végül a mikroszennyező- és mikroműanyag-mentes vízelőállítási technikákat különböző nyersvizek esetén.