Közoktatás-fejlesztési Kutatási Program

Nemzetközi kutatócsoportban vesz részt az MTA-SZTE Földrajz Szakmódszerani Kutatócsoportjának három tagja

A COMPOUNDS mindenekelőtt az integrált tantárgyak (társadalomtudomány, természettudomány) területén a nemzeti és regionális szinten jelenlévő diskurzusok feltérképezésére törekszik a tantárgyi oktatás, az általános neveléstudomány, az oktatási célú média- és tankönyvkiadói kutatások területén.

2023. november 21. Kádár Anett

Dr. Bagoly-Simó Péter, a Humboldt-Universität zu Berlin tanszékvezető professzorának vezetésével indult el 2022-ben az integrált tantárgyak kutatásával foglalkozó, nemzetközi COMPOUNDS kutatócsoport munkája. A COMPOUNDS mindenekelőtt az integrált tantárgyak (társadalomtudomány, természettudomány) területén a nemzeti és regionális szinten jelenlévő diskurzusok feltérképezésére törekszik a tantárgyi oktatás, az általános neveléstudomány, az oktatási célú média- és tankönyvkiadói kutatások területén.

Az interdiszciplináris iskolai tantárgyaknak a közoktatásba történő bevezetése számos kihívással jár együtt, többek között az iskolai tantárgyak és a tudományos diszciplínák közötti kölcsönhatás (különösen a tudás és a tartalom tekintetében), az oktatási eszközök (elsősorban tankönyvek) tervezése, előállítása és használata, valamint a tanárképzés terén. E kihívások többsége alapvetően igényli a földrajz, a történelem vagy az állampolgári ismeretek tantárgyakon alapuló diszciplináris megközelítések feltárását. A COMPOUNDS célja egy olyan európai hálózat létrehozása, amely ezen kihívások mélyebb kutatására és megértésére törekszik. A kutatást a Federal Ministry of Education and Research (a német Oktatási és Kutatási Szövetségi Minisztérium) támogatja.

Hosszas előkészítő munkák után a projekt első közös műhelymunkájára 2023. április 1-4. között került sor Berlinben. Kutatócsoportunkat Dr. Bagoly-Simó Péter, Dr. Homoki Erika és Dr. Kádár Anett képviselik a projektben. A COMPOUNDS csapatát többek között Spanyolország, Németország, Ausztria, Portugália, Szlovénia, Norvégia, Franciaország, Kanada, Csehország, Bulgária és Svédország földrajz tantárgypedagógiával és szakmódszertannal, általános neveléstudománnyal, tankönyvkutatással és oktatási média kutatásával foglalkozó szakemberek erősítik.

Az eddigi négy projekttalálkozó és közös munka során betekintést nyertünk a braunschweigi Georg Eckert Institut (Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet) működésébe, ahol a nemzetközi tapasztalatcserén túl kidolgoztuk a projekt keretében készülő könyv vázát, megvitattuk az integrált tantárgyak kutatását bemutató nemzeti kutatások vizsgálatának alapelveit, valamint megalapoztuk azokat a közös kutatási kérdéseket, amelyek segítségével elkészülnek az egyes országokról szóló fejezetek. Továbbá betekintést nyerhettünk az egyes országok integrált tantárgyakkal kapcsolatos tanítási gyakorlatába is, és megismertük az intézet kutatókat segítő programjait és ösztöndíjait.

A további munkatalálkozókon az integrált tantárgyak tanításával kapcsolatos általános didaktikai jellemzőkön, problémákon, valamint ezek tankönyvi és egyéb oktatási médiához kapcsolódó megjelenítésével foglalkoztunk. Az általános didaktikai megközelítésben Dr. Daniel Scholl (Universität Siegen, Németország), az oktatási médiához kapcsolódó kérdésekben Dr. Steffen Sammler (Georg Eckert Institut, Németország) vezette a munkát. A résztvevő országok képviselői bemutatták a saját országukban tanított integrált tantárgyak (környezetismeret, természettudomány, fenntarthatóság, társadalomtudomány) tantervi változásait, tantárgyi szabályozásait, tankönyveit és a tanárképzéshez kapcsolódó kérdéseket, amelyek kutatócsoportunk szempontjából is érdekesek, ugyanis Magyarországon hagyományosan a környezetismeret és a természettudomány azok a tantárgyak, amelyek előkészítik és megalapozzák a földrajzban is szükséges térképolvasási készségeket.

A tantervi és tantárgyi tartalmakon kívül a tankönyvkutatás és egyéb oktatási anyagok és segédeszközök kutatása is részét képezik munkánknak. Ennek keretében megismertük a projektben résztvevő országok integrált tantárgyainak tankönyveivel, valamint betekintést nyertünk Németország, Olaszország, Horvátország és Szlovénia tankönyvkiadóinak működésébe. Az előadások közül különösen érdekes volt Dr. Christoph Bläsi (Johannes Gutenberg Universität, Mainz, Németország) és Simone Lattes (Lattes Editori, Torino, Olaszország) előadásai a tankönyvkiadás folyamatáról.

A projekt 2024-ben a konkrét országismertetők és a következő kutatási szakasz előkészítésével folytatódik.